21.07.2017 ŠD Urbánková 2

Oznam

Súbor1 na stiahnutie   

20.07.2017 ŠD Němcovej 1

Oznam.

Súbor1 na stiahnutie   

11.07.2017 ŠD Ferka Urbánka

Súbor1 na stiahnutie   

10.07.2017 Študentské jedálne

Plán dovoleniek a uzatvorenia stravovacích prevádzok počas letných prázdnin 2017

Uzatvorenie stravovacích prevádzok leto 2017   

26.06.2017 Pizza Forte - bufet Jedlíkova 7

Oznamujeme všetkým našim zákazníkom, že otváracie hodiny v stravovacej prevádzke Pizza Forte – bufet na Jedlíkovej 7 sa od 26.06.2017 do 29.06.2017 zmenia nasledovne - viď dokumnet.

Otváracie hodiny v stravovacej prevádzke   

06.06.2017 ŠD Budovateľská 13 a 31

Dňa 7.6 v čase od 7:00 do 12:00 bude študentov ubytovaných v ŠD Budovateľská 31 odubytovávať ubytovacie oddelenie v ŠD Budovateľská 13.

06.06.2017 Pizza Forte - bufet Jedlíkova 7

Oznamujeme všetkým našim zákazníkom, že otváracie hodiny v stravovacej prevádzke Pizza Forte – bufet na Jedlíkovej 7 sa od 12.06.2017 do 29.06.2017 zmenia nasledovne. Viď príloha.

Súbor1 na stiahnutie   

03.06.2017 ŠD Nemcovej 1 a ŠD Urbánkova, Košice Oznamujeme Vám, že ubytovacie oddelenia v ŠD Nemcovej a ŠD Urbánkova budú dňa 08. 06. 2017 (Štvrtok) zatvorené z prevádzkových dôvodov. Študenti, ktorí sa chcú odhlásiť z ubytovania, môžu tak urobiť dňa 07.06.2017 alebo 09.06.2017. Súbor1 na stiahnutie   

03.06.2017 ŠD Jedlíkova, Košice Oznamujem ubytovaným v ŠD Jedlíkova, že dňa 08.06.2017 /štvrtok/ bude ubytovacie oddelenie z prevádzkových dôvodov zatvorené. Všetky náležitosti ohľadom agendy je potrebné si vybaviť v stredu 07.06.2017, príp. v piatok 09.06.2017. Súbor1 na stiahnutie   

03.06.2017 ŠD Jedlíkova, Košice Na základe oznámenia TEKO a. s. o celosystémovej odstávke SCZT a prerušení dodávky tepla a obmedzenia dodávky TÚV v roku 2017 upozorňujem ubytovaných v ŠD JEDLÍKOVA č. 5, 9 a 13, že v uvedených objektoch bude prerušená dodávka teplej vody a to v nasledovných termínoch : 06.06.2017 – 09.06.2017, 13.06.2017 – 15.06.2017 ... Súbor1 na stiahnutie   

23.05.2017 ŠD Němcovej 1, KE

Na nástenke vedľa ubytovacieho oddelenie visí definitívny zoznam ubytovania študentov na akad. rok 2017/2018. V dňoch 23.05.2017  - 25.05.2017 si môžu študenti rezervovať tie izby, v ktorých bývajú doteraz, alebo izby po piatakoch. V dňoch 26.05.2017 – 31.05.2017 si môžu študenti rezervovať ostatné voľné izby. Rezervovať izbu si majú aj študenti, ktorí si požiadali o nepretržité ubytovanie.

Oznam 23.05.2017   

23.05.2017 ŠDAJ TUKE

Rebríček ubytovania študentov TUKE vyšších ročníkov  na akad. rok 2017/2018

Rebríček ubytovania študentov TUKE vyšších ročníkov na akad. rok 2017/2018   

18.05.2017 ŠD Nemcovej 1, Košice

OZNAMUJEME VÁM, ŽE Z DÔVODU MANIPULÁCIE A VYTVORENIA PREPOJOV SPOLOČNEJ ČASTI HLAVNEJ 22 kV ROZVODNE TUKE A PODĽA POTVRDENIA PRÁC VSD a.s. BUDE DŇA 19.05.2017 ( PIATOK ) V ČASE 09,00 hod - 15,00 hod PRERUŠENÁ DODÁVKA ELEKTRINY DO VŠETKÝCH OBJEKTOV HLAVNÉHO AREÁLU TUKE. (objekty PK,Letná 9 A/B, ŠDaJ BN, FU, ELFA, TECHNICOM, UK, V4, WATSONOVA 4). Z tohto dôvodu budú Ubytovacie oddelenia otvorené do 10:30 hod.!!!

15.05.2017 ŠD Nemcovej 1, Košice

Oznamujeme študentom , že zverejnený (aj nan ástenke pri ubytovacom oddelení) predbežný rebríček ubytovania  študentov TUKE vyššíchna ročníkov na akad. rok 2017/2018. Žiadame študentov o kontrolu, prípadné reklamácie hlásiť na ubytovacom odd. najneskôr do 17.05.2017!

Rebríček ubytovania študentov TUKE vyšších ročníkov na akad. rok 2017/2018   

15.05.2017 ŠD Nemcovej 1, Košice

Oznamujeme študentom, Platba – jún 2017 Pri ukončení ubytovania do 15.6.2017 platia študenti polovicu  mesačného poplatku za ubytovanie. Platba musí byť uhradená aspoň  3 dni pred odchodom zo ŠD. / študent je povinný overiť si zrealizovanú  platbu v IS MAIS/. Pri ukončení ubytovania po 15.6.2017   platia  študenti poplatok v plnej výške. Termín platby bez poplatku za  omeškanie: do 15.6.2017. Po termíne sa účtuje poplatok za omeškanie: 0,50 €/deň.

15.05.2017 ŠD Nemcovej 1, Košice

Študenti končiacich ročníkov Bc., Ing. a  doktorandského štúdia: - ukončenie ubytovania – najneskôr do  3  pracovných dni po vykonaní štátnej záverečnej skúške. Absolventi, ktorí majú  záujem o ubytovanie v ŠD Nemcovej 1, KE počas leta, dostavia sa  osobne  na ubyt.odd. k uzavretiu novej  zmluvy o ubytovaní s platbou 100,00 € za mesiac.

15.05.2017 ŠD Nemcovej 1, Košice

Letné ubytovanie  ŠD Nemcovej 1, KE (neplatí pre končiace ročníky Bc., Ing. a doktorandského štúdia)O ubytovanie bez prerušenia, tzv. letné ubytovanie  (júl, august) je študent (ktorý je ubytovaný v ŠD TUKE v ak. r. 2016/2017) povinný požiadať osobne na  ubytovacom oddelení najneskôr do 15.6.2017. Poplatok za  ubytovanie je ako počas ak. roka a musí byť uhradený za obidva mesiace,  najneskôr do 30.6.2017  (po tomto termíne je poplatok 0,50 €/deň). Na základe uhradenej platby je študent povinný podpísať dodatok k zmluve o ubytovaní na mesiace júl – august 2017. Pri predčasnom ukončení ubytovania bez prerušenia  (letného) sa platba za ubytovanie nevracia. Ak má študent záujem len na jeden mesiac, uzavrie novú zmluvu o ubytovaní s platbou 100,00 €/mes.

15.05.2017 TEHO

TEHO  Oznamujeme obmedzenie a prerušenie dodávky tepla a TÚV na rok 2017 nášho dodávateľa  Tepláreň Košice, a.s. v skratke TEKO a.s.

Súbor1 na stiahnutie