Vedúci úseku stravovacích služieb

Ing. Tibor Faragó
Tel.: +421 55 602 5813
E-mail: tibor.farago@tuke.sk

Kúltúrno spoločenské centrum

Ing. Jana Janovová
Tel.: +421 55 602 5847
E-mail: jana.janovova@tuke.sk