Otváracie hodiny Počas semestra Mimo semestra
Pondelok - Štvrtok 11:45 - 14:00 11:45 - 14:00
Piatok 11:45 - 13:30 11:45 - 13:30
Raňajky --- ---
Obedy 11.45 - 14.00h. 11.30 - 14.00h.

Je jedálňou s obsluhou pre pedagogických i nepedagogických pracovníkov TUKE. Systém stravovania je objednávkový s použitím kreditných kariet s možnosťou objednávať jedlá prostredníctvom internetu i výberom minútiek bez objednania.Stoličková kapacita: 180. Povolený počet vydaných teplých jedál: 400
Ostatné služby:

  • zabezpečovanie akcií v priestoroch jedálne
  • poskytnutie obedov pre štátnicové komisie, súkromné obedy
ZJ Vysokoškolská 4, Košice
ZJ Vysokoškolská 4, Košice
ZJ Vysokoškolská 4, Košice