14.06.2021 Študentské domovy a jedálne

OZNAM

Oznamujeme študentom a dlhodobo ubytovaným hosťom ŠD Němcovej 1, že na základe oznámenia TEKO a.s. bude v Košiciach celosystémová odstávka a teda prerušenie dodávky tepla a teplej úžitkovej vody v dňoch:

od 15.06.2021 (utorok) od 00,01 hod. 

do 16.06.2021 (streda) do 24,00 hod.

21.05.2021 Študentské domovy a jedálne

Oznam pre uchádzačov o ubytovanie v ŠDaJ TUKE na ak. rok 2021/2022 - BUDÚCI PRVÁCI

Oznam pre uchádzačov o ubytovanie v ŠDaJ TUKE   

29.03.2021 Študentské domovy a jedálne

Zatvorenie stravovacích prevádzok počas veľkonočných sviatkov 2021

Oznam o zatvorení prevádzok počas veľkonočných sviatkov   

08.03.2021 ŠD Budovateľská 13 Prešov

Oznam pre ubytovaných študentov a hostí

Dňa 8.3.2021 začne rekonštrukcia stúpačiek (krátka chodba, izby s koncovým číslom 13 – 16, prízemie až 9. poschodie). Doba rekonštrukcie sa odhaduje na 2 týždne. Počas tohto obdobia bude odstavený prívod studenej a teplej vody. Fyzicky ubytovaným študentom bude poskytnutá možnosť náhradného ubytovania v tom istom študentskom domove. Študenti, ktorí túto možnosť využijú a ponechajú si osobné veci v izbe musia izbu zabezpečiť a sprístupniť len kúpeľňu. Študenti si o náhradné ubytovanie môžu požiadať na vrátnici ŠD. Podmienka pre dočasné náhradné ubytovanie: Dvaja na jednej izbe.

Ďakujeme za trpezlivosť a súčinnosť

05.03.2021 Študentské domovy a jedálne

Oznam pre uchádzačov o ubytovanie v ŠDaJ TUKE – len VYŠŠIE ROČNÍKY 

Oznam pre uchádzačov o ubytovanie v ŠDaJ TUKE   

25.02.2021 ŠD Boženy Němcovej 1

Rekonštrukcia izieb B-bloku na ŠDBN1

Oznam - rekonštrukcia B-blok   

09.02.2021 ŠD Budovateľská 31 Prešov

Oznam pre ubytovaných študentov a hostí

Dňa 15.2.2021 začne rekonštrukcia stúpačiek (krátka chodba, izby s koncovým číslom 13 – 16, prízemie až 9. poschodie). Doba rekonštrukcie sa odhaduje na 3 týždne. Počas tohto obdobia bude odstavený prívod studenej a teplej vody. Fyzicky ubytovaným študentom bude poskytnuté náhradné ubytovanie v tom istom študentskom domove.  Študentom, ktorí si ponechali v izbe osobné veci,bude táto izba riadne uzatvorená a sprístupnená bude iba kúpeľňa. Študenti si o náhradné ubytovanie môžu požiadať na vrátnici ŠD. Podmienka pre dočasné náhradné ubytovanie: Dvaja na jednej izbe.

Ďakujeme za trpezlivosť a súčinnosť

01.02.2021 ŠD Budovateľská 31 Prešov

Oznam pre ubytovaných študentov a hostí

Dňa 1.2.2021 začne rekonštrukcia stúpačiek (dlhá chodba, izby s koncovým číslom 7 – 12, prízemie až 8. poschodie). Doba rekonštrukcie sa odhaduje na 3 týždne. Počas tohto obdobia bude odstavený prívod studenej a teplej vody. Fyzicky ubytovaným študentom bude poskytnuté náhradné ubytovanie v tom istom študentskom domove. Študentom, ktorí si ponechali v izbe osobné veci,bude táto izba riadne uzatvorená a sprístupnená bude iba kúpeľňa. Študenti si o náhradné ubytovanie môžu požiadať na vrátnici ŠD. Podmienka pre dočasné náhradné ubytovanie: Dvaja na jednej izbe.

Ďakujeme za trpezlivosť a súčinnosť

22.01.2021 Študentské domovy a jedálne

Pokyn riaditeľa ŠDaJ č. 1/2021 o ubytovaní a poplatkoch v ŠD TUKE 

Pokyn riaditeľa č.1/2021   

20.01.2021 Študentské domovy a jedálne

OZNAM - Stravovanie v jedálňach ŠDaJ

Oznam - jedálne ŠDaJ   

08.01.2021 Študentské domovy a jedálne

Otváracie doby stravovacích prevádzok od 11.01.2021 do 24.01.2021

Oznam - otváracie doby prevádzok od 11.01.2021   

18.12.2020 Študentské domovy a jedálne

Zatvorenie ubytovacích oddelení

Oznam - zatvorenie UO   

16.12.2020 Študentské domovy a jedálne

Otváracie doby stravovacích prevádzok od 28.12.2020

Oznam - otváracie doby prevádzok od 28.12.2020   

14.12.2020 Študentské domovy a jedálne

Pokyn pre zahraničných študentov, ktorí opustia ŠD a SVK

Pokyn riaditeľa č.6/2020   

11.12.2020 Študentské domovy a jedálne

Zmena výdaju stravy v jedálňach

Oznam - jedálne od 11.12.2020   

02.12.2020 Študentské domovy a jedálne

Ponuka zákuskov na Vianoce 2020

Ponuka zákuskov   

26.11.2020 Študentské domovy a jedálne

Usmernenie k ubytovaniu v ŠDaJ - Zahraniční študenti !!!!!!!!!!!!!!

Oznam - ubytovanie zahraniční študenti   

12.11.2020 Študentské domovy a jedálne

Cena za ubytovanie v mesiacoch december 2020 až január 2021

Pokyn riaditeľa ŠDaJ č.5/2020   

28.10.2020 Študentské domovy a jedálne

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE NA COVID-19

Oznam - testovanie   

26.10.2020 Študentské domovy a jedálne

Uzatvorenie prevádzky Technicom

Oznam o zatvorení prevádzky   

15.10.2020 Študentské domovy a jedálne

Usmernenie k ubytovaniu - 2. vlna koronavírusu

Usmernenie k ubytovaniu   

15.10.2020 Študentské domovy a jedálne

Zmena výdaju stravy od 15.10.2020

Oznam - výdaj jedál    Oznam - výdaj jedál 2.časť   

04.09.2020 ŠD Boženy Němcovej 1 , Ferka Urbánka 2

OZNAM pre slovenských študentov  na ŠD Boženy Němcovej 1 a Ferka Urbánka 2

Oznam študenti BN1, FU2   

04.09.2020 Študentské domovy a jedálne

OZNAM pre slovenských študentov z ŠD Rampová 7 ohľadom ubytovania

Oznam pre študentov Rampová 7   

29.08.2020 Študentské domovy a jedálne

Oznam o otvorení stravovacích prevádzok od septembra 2020

Oznam o otvorení stravovacích prevádzok   

27.08.2020 Študentské domovy a jedálne

POKYNY PRE ŠTUDENTOV TUKE, KTORÝM BOLO PRIDELENÉ UBYTOVANIE V ŠD TUKE s trvalým pobytom mimo SR / GUIDELINES FOR TUKE STUDENTS WHO HAVE BEEN ALLOCATED ACCOMMODATION IN THE TUKE STUDENT DORMITORIES with permanent residence outside the Slovak Republic 

Pokyny pre ubytovanie študentov s trvalým pobytom mimo SR   

24.08.2020 Študentské domovy a jedálne

POKYNY PRE ŠTUDENTOV TUKE, KTORÝM BOLO PRIDELENÉ UBYTOVANIE V ŠD TUKE

Pokyny pre ubytovanie študentov   

17.08.2020 Študentské domovy a jedálne

Oznam pre študentov trvalým pobytom mimo SR

Oznam pre zahraničných študentov   

10.08.2020 Študentské domovy a jedálne

Oznam pre uchádzačov o ubytovanie v ŠDaJ TUKE 

Oznam pre uchádzačov o ubytovanie   

05.08.2020 Študentské domovy a jedálne

Oznam pre budúcich prvákov

Oznam- budúci prváci   

27.07.2020 Študentské domovy a jedálne

Prevádzkový režim stravovacích zariadení TUKE od 03.08. – 31.08.2020

Oznam o stravovaní august 2020   

21.07.2020 Študentské domovy a jedálne

Zmena cenníku ubytovania študentov a doktorandov

Cenník ubytovania študentov a doktorandov   

20.07.2020 Študentské domovy a jedálne

Upozornenie pre uchádzačov o ubytovanie

Oznam pre uchádzačov o ubytovanie   

16.07.2020 Študentské domovy a jedálne

Uzavretie výdajne Vysokoškolská 4

Vysokoškolská 4   

26.06.2020 Študentské domovy a jedálne

Prevádzkový režim stravovacích zariadení TUKE od 01.07. – 30.07.2020 

Prevádzkový režim stravovacích zariadení júl 2020   

08.06.2020 Študentské domovy a jedálne

ZMENA STRAVOVACIEHO ZARIADENIA

Zmena jedálne   

07.06.2020 Študentské domovy a jedálne

Oznam pre uchádzačov o ubytovanie v ŠDaJ TUKE – len VYŠŠIE ROČNÍKY / Notice for Applicants for Accommodation in SD TUKE – only HIGHER YEARS

Oznam pre uchádzačov o ubytovanie    Notice for Applicants for Accommodation   

01.06.2020 ŠD Boženy Němcovej 1 , Ferka Urbánka 2

OBMEDZENIE DODÁVKY TUV 

OZNAM - prerušenie TUV 16.6.2020   

29.05.2020 ŠD Jedlíkova 5 a 9

Postup a pokyny pri návrate študentov do ŠD na letné ubytovanie

ŠD Jedlikova Pokyny na letne ubytovanie   

28.05.2020 Študentské domovy a jedálne

Prevádzkový režim stravovacích zariadení TUKE od 01.06. – 30.06.2020 

Prevádzkový režim stravovacích zariadení   

28.05.2020 Študentské domovy a jedálne

Pokyny pre uchádzačov o ubytovanie ŠDaJ TUKE- budúcich prvákov na ak. rok 2020/2021

zadavanie ziadosti o ubytovanie   

27.05.2020 Študentské domovy a jedálne

dodatok k zmluve o ubytovaní  v UK

dodatok k zmluve o ubytovaní v UK   

25.05.2020 Študentské domovy a jedálne

OZNAM Letné ubytovanie + dodatok k zmluve o ubytovaní 

Letné ubytovanie usmernenia k platbám    Dodatok k zmluve o ubytovaní    Dodatok k zmluve o ubytovaní v AJ

14.05.2020 ŠD Jedlíkova 9

Zmena hlavného vchodu do ŠD Jedlíková 9

Oznam - zmena vrátnice   

11.05.2020 ŠD Boženy Němcovej 1

Rekonštrukcia elektrických rozvodov

OZNAMY ŠDBN1 - rekonštrukcia blok B 11.05.2020   

28.04.2020 Študentské domovy a jedálne

Prevádzkový režim stravovacích zariadení od 4.5.2020

Prevádzkový režim stravovacích zariadení od 4.5.2020   

22.04.2020 Študentské domovy a jedálne

USMERNENIA K ODUBYTOVANIU

Usmernenie k odubytovaniu študentov 22.4.2020    ČESTNÉ VYHLÁSENIE K ODUBYTOVANIU ŠTUDENTOV    Usmernenie k platbám počas koronavírusu

22.04.2020 Študentské domovy a jedálne

Harmonogram odubytovania študentov 

Harmonogram odubytovania študentov ŠD Budovateľská 13, Prešov    Harmonogram odubytovania študentov ŠD Budovateľská 31, Prešov    Harmonogram odubytovania študentov ŠD Boženy Němcovej 1

22.04.2020 Študentské domovy a jedálne

Harmonogram odubytovania študentov

Harmonogram odubytovania študentov ŠD Ferka Urbánka 2    Harmonogram odubytovania študentov ŠD Rampová 7    Harmonogram odubytovania študentov ŠD Jedlíkova 5

22.04.2020 Študentské domovy a jedálne

Harmonogram odubytovania študentov 

Harmonogram odubytovania študentov ŠD Jedlíkova 9   

20.04.2020 Bistro Jedlíkova 7

Oznam pre zamestnancov ŠD Jedlíkova

Oznam pre zamestnancov Bistro Jedlíkova 7   

17.04.2020 Študentské domovy a jedálne

ŠDaJ si pre Vás pripravila múčne jedlá na objednanie

Ponuka múčnikov   

02.04.2020 Študentské domovy a jedálne

Ponuka ŠDaJ na sviatky jari 2020 - mäsové výrobky

Cenník mäsových výrobkov   

01.04.2020 Študentské domovy a jedálne

Cenník zákuskov na Veľkú noc 

Cenník zákuskov   

31.03.2020 Študentské domovy a jedálne

Oznam pre vrátnikov. 

Od 1.4.2020 je predaj interných stravných lístkov spustený v obmedzenom režime. 

Bližšie informácie nájdete na vrátnici alebo vám ich poskytne vedúci/a.

Ďakujeme za pochopenie. 

Súbor1 na stiahnutie   

27.03.2020 Študentské domovy a jedálne

Prevádzkový režim stravovacích zariadení od 1.4.2020

Prevádzkový režim stravovacích zariadení   

25.03.2020 ŠD Budovateľská 13,31

Oznam ohľadom nosenia ochranných rušok v priestoroch ŠD / Notice regarding protective masks in the premises of ŠD

Oznam ohľadom ochranných rúšok /Notice regarding protective masks   

25.03.2020 Študentské domovy a jedálne

Oznam pre vrátnikov ohľadom stravných lístkov

Oznam pre vrátnikov   

25.03.2020 Študentské domovy a jedálne

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ Odpovede Vedenia TUKE na časté otázky študentov 

24.03.2020 ŠD Jedlíkova 5 a 9

Pravidlá a zákazy pre vstup do ŠD / Rules and restrictions for entry into ŠD

Pravidlá a zákazy     Rules and Restrictions   

23.03.2020 ŠD Jedlíkova 5 a 9

Usmernenie k mimoriadnemu vstupu na ŠD, z dôvodu vyzdvihnutia vecí

Vstup do priestorov ŠD   

20.03.2020 ŠD Boženy Němcovej 1

Kontrola izieb z dôvodu odstránenia odpadkov

Oznam Kontrola izieb   

16.03.2020 Študentské domovy a jedálne

Oznam pre končiace ročníky Bc. ohľadom prihlášky na ubytovanie

Oznam pre končiace ročníky Bc.   

16.03.2020 Študentské domovy a jedálne

KORONAVÍRUS - Príkaz rekora č.6 - Rozšírenie a sprísnenie opatrení na TUKE

16.03.2020 ŠD Budovateľská 13,31

Usmernenie ku koronavírusu a zmena prevádzky ubytovacích oddelení/ Change in the operation of accommodation departments

Usmernenie ku koronavírusu BU    Oznam ubytovacie oddelenia BU   

15.03.2020 ŠD Boženy Němcovej 1 , Ferka Urbánka 2 a Rampovej 7

Zmena prevádzky ubytovacích oddelení/ Change in the operation of accommodation departments

Zmena prevádzky ubytovacích oddelení   

15.03.2020 ŠD Jedlíkova 5, 7 a 9

Zmena prevádzky ubytovacích oddelení / Change in the operation of accommodation departments

Oznam_ubytovacie_homeoffice    Oznam_ubytovacie_homeoffice_EN   

13.03.2020 Študentské domovy a jedálne

Notice for foreign students

Notice for foreign students   

13.03.2020 Študentské domovy a jedálne

Žiadosť o ubytovanie pre vyššie ročníky

Žiadosť o ubytovanie pre vyššie ročníky   

12.03.2020 Študentské domovy a jedálne

Koronavírus - Príkaz rekora č.5 - Uzatvorenie ubytovacích a stravovacích zariadení TUKE

12.03.2020 Študentské domovy a jedálne

Zátvor stravovacích prevádzok

Zátvor stravovacích prevádzok   

10.03.2020 Študentské domovy a jedálne

 Obmedzenie prevádzok jedálni

Obmedzenie prevádzok jedálni   

09.03.2020 Študentské domovy a jedálne

Usmernenie pre COVID-19

Usmernenie COVID-19   

03.03.2020 Bistro ZP

Zmena otváracích hodín prevádzky Bistro ZP

Oznam ZP obmedzenie   

03.03.2020 Bistro Němcovej 32

Zmena otváracích hodín prevádzky Němcovej 332

Oznam prevádzka Němcovej č. 32 obmedzenie   

24.02.2020 Študentské domovy a jedálne

Cenník ostatných poskytovaných služieb podnikateľskej činnosti ŠDaJ od 1.3.2020.

Súbor1 na stiahnutie   

10.02.2020 Bistro Urbankova 2

Dňa 11.2.2020 (utorok) bude prevádzka z technických príčin otvorená do 12.30 hod.

Súbor1 na stiahnutie   

29.01.2020 Stravovacie prevádzky TUKE

Plán dovoleniek na rok 2020.

Súbor1 na stiahnutie   

27.01.2020 Stravovacie prevádzky TUKE

Sanitačné dni v 1.polroku 2020.

Súbor1 na stiahnutie   

17.12.2019 Stravovacie prevádzky TUKE

Oznam dotácie pre študentov od 1.1.2020. 

Súbor1 na stiahnutie   

09.12.2019 Ubytovacie oddelenia

Oznamujeme Vám,že dňa 11.12.2019 (streda) budú zatvorené ubytovacie oddelenia v ŠD -TUKE od 13:00 hod z technických príčin.

Studentske_domovy_oznam   

03.12.2019 ŠD Budovateľská 13 a 31, Prešov

Oznam o platbách.

Súbor1 na stiahnutie   

25.11.2019 Bistro Němcovej 32

Od 26.11.2019 bude prevádzka do odvolania otvorená od 10.30 - 14.00 hod. (z personálnych dôvodov).

Súbor1 na stiahnutie   

22.11.2019 Bistro ZP

Prevádzka bude zatvorená dňa 25.11.2019 z dôvodu opravy havárie na potrubí teplej vody.

Súbor1 na stiahnutie   

21.11.2019 Stravovacie prevádzky TUKE

Plán uzatvorenia stravovacích prevádzok TUKE počas sviatkov 2019/2020.

Súbor1 na stiahnutie   

14.11.2019 Stravovacie prevádzky TUKE

Ponuka zákuskov... viď príloha

Súbor1 na stiahnutie   

04.11.2019 ŠD Boženy Nemcovej 1

Obmedzenie sortimentu jedál ŠJ Němcovej 1

Oznam obmedzenie sortimentu jedál ŠJ Němcovej 1   

24.10.2019 ŠD Budovateľská 31, Prešov

Vážení stravníci, prevádzka bude z personálnych dôvodov dňa 25.10.2019 zatvorená.

Súbor1 na stiahnutie   

17.10.2019 ŠD Boženy Nemcovej 1

Oznamujeme študentom, že na bloku C a bloku D bude v piatok 18.10.2019 odstávka studenej vody od 8.00 hod. do odstránenia poruchy.

Súbor1 na stiahnutie   

14.10.2019 ŠD Budovateľská 13 a 31, Prešov

Výmena posteľnej bielizne na rok 2019/2020.

Súbor1 na stiahnutie   

01.10.2019 Bistro Urbánkova 2

Oznamujeme stavníkom, že prevádzku bude od 03.októbra 2019 znovu otvorená.

Súbor1 na stiahnutie   

26.09.2019 Študentské jedálne TUKE

Plán sanitačných dní v stravovacích prevádzkach v 2.polroku 2019.

Súbor1 na stiahnutie   

18.09.2019 Bistro Urbánkova 2

Prevádzka bude z personálnych dôvodov zatvorená od 23.9.2019 až do odvolania.

Súbor1 na stiahnutie   

18.09.2019 Študentské jedálne TUKE

Zmeny v otváracích hodinách a kontaktoch na zodpovedné vedúce v Študentských jedálniach TUKE. 

Súbor1 na stiahnutie   

10.09.2019 Jedáleň Vysokoškolská 4

Vážení stravníci, s cieľom dosiahnutia efektivity a zároveň vašej spokojnosti, sa obnoví možnosť objednávania jedál aj v aktuálny deň do 8.00 hod., s účinnosťou od 23.9.2019. 

Súbor1 na stiahnutie   

06.09.2019 Bistro Letná 9

V prevádzke prebieha rekonštrukcia. Predajňa potravín bude otvorená od 16.9.2019.

Súbor1 na stiahnutie   

04.09.2019 Študentské jedálne

Za účelom dosiahnutia vyššej efektivity v stravovacích zariadeniach TUKE v novom školskom roku dôjde k nasledovným zmenám:

Od 1.7.2019 sa ruší a zatvára prevádzka Bagetéria Vysokoškolská 4

Od 1.9.2019 sa čiastočne mení účel a sortiment prevádzok:

Bistro Technicom (Pizza + čerstvo pripravované bagety+hamburgery)

Bistro Letná 9 (Potravinová predajňa, bez prípravy vlastných výrobkov) h

Libresso Němcovej 7 (Cukráreň+ kaviareň)

výdajňa stravy Vysokoškolská 4 (Dovoz jedál z Němcovej 1)

Poster - zmena v stravovacích zariadeniach   

21.08.2019 ŠD Boženy Nemcovej 1

Oznamujeme študentom bývajúcim  na bloku B - 3.poschodie, že v dňoch 22.08.-23.08.2019 bude z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie odstávka el.prúdu v čase 7:30 - 15:30 hod.

Súbor1 na stiahnutie   

16.08.2019 ŠD Boženy Nemcovej 1

Oznamujeme študentom bývajúcim na bloku B - 3.poschodie, že v dňoch 19.08.-20.08.2019 bude z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie odstávka el. prúdu v čase 8.00 - 15.00 hod.

Súbor1 na stiahnutie   

15.08.2019 Bistro Bagetéria

Rozhodnutím vedenia ŠDaJ je prevádzka Bistro Bagetéria zrušená.

Príprava bagiet je presunutá do prevádzky Bistro Technikom, kde bude prebiehať ich vlastná výroba (ingrediencie podľa výberu zákazníka).

Súbor1 na stiahnutie   

18.07.2019 ŠJ Nemcovej 32

Prevádzka bude dňa 19.7.2019 zatvorená z dôvodu PN.

05.06.2019 ŠD Němcovej 1 a ŠD Urbánkova

Oznamujeme Vám, že dňa 07.06.2019 (piatok) budú jednotlivé  ŠD z technických príčin zatvorené.

Súbor1 na stiahnutie   

04.06.2019 Stravovacie prevádzky TUKE Plán sanitačných dní v prevádzkach v 1.polroku 2019. Súbor1 na stiahnutie   

17.05.2019 ŠD Rampová 7

Oznamujeme Vám, pretrvávajúci výpadok prúdu v celom objekte ŠD Rampová 7.

Na odstránení poruchy sa pracuje.

Súbor1 na stiahnutie   

17.05.2019 Študentské jedálne TUKE

Rozpis uzatvorenia stravovacích prevádzok počas leta 2019.

Súbor1 na stiahnutie   

16.05.2019 ŠD Budovateľská 13 a 31, Prešov

Oznamujeme, že platba za ubytovanie za mesiac jún 2019 musí byť na účte Technickej univerzity do 31.mája 2019 (poplatok za omeškanú platbu je 0,50 eur/deň)

Súbor1 na stiahnutie   

13.05.2019 Študentské domovy BN1 a FU2

Oznamujeme Vám, že na základe oznámenia TEKO a.s. bude obmedzená dodávka TUV v dňoch:

11.06.2019 (utorok) od 00,01h. - 13.06.2019 (štvrtok) do 24,00 h.

Súbor1 na stiahnutie   

06.05.2019 Pizzéria - Technicom

Dňa 7.5.2019 bude prevádzka z technických príčin zatvorená.

Súbor1 na stiahnutie   

17.04.2019 Bistro Jedlíkova 7

V prevádzka bude dňa 18.4.2019 zatvorené z dôvodu sanitačného dňa.

Súbor1 na stiahnutie   

16.04.2019 Pizzéria - Technicom

Dňa 23.4.2019 bude prevádzka z personálnych dôvodov zatvorená.

Súbor1 na stiahnutie   

16.04.2019 Jedáleň Vysokoškolská 4

Vážení stravníci jedálne na Vysokoškolskej č.4 od 1.5.2019 z organizačných a prevádzkových dôvodov bude možné si objednávať  jedlá len do 14.00 h deň vopred.

Súbor1 na stiahnutie   

11.04.2019 Pizzéria - Technicom

Prevádzka bude v dňoch 11.4. - 12.4.2019 z personálnych dôvodov zatvorená.

Súbor1 na stiahnutie   

01.04.2019 ŠD Rampova 7

Oznamujeme Vám, že od dnes 01.04.2019 je odstavená voda v ŠD Rampová 7 z dôvodu poruchy mimo objektu ŠD.

Súbor1 na stiahnutie   

29.03.2019 Bagetéria Vysokoškolská 4

Prevádzka bude z dôvodu nemoce zatvorená 1.4. - 5.4.2019.

Súbor1 na stiahnutie   

27.03.2019 Pizzéria - Technicom

Dňa 29.3.2019 (piatok) bude prevádzka z dôvodu sanitačného dňa zatvorená.

Súbor1 na stiahnutie   

22.03.2019 Bagetéria - Vysokoškolská 4

Prevádzka bude z dôvodu nemoce zatvorená od 25.3.2019 do 29.3.2019.

Súbor1 na stiahnutie   

19.03.2019 Bistro Urbánkova 2

Dňa 29.3.2019 (piatok) bude z dôvodu sanitačného dňa prevádzka zatvorená.

Súbor1 na stiahnutie   

15.03.2019 ŠD Budovateľská 31, Prešov

Výmena posteľnej bielizne na rok 2019.

Súbor1 na stiahnutie   

12.03.2019 Bistro Němcovej 32

Dňa 15.3.2019 (piatok) bude z dôvodu sanitačného dňa prevádzka zatvorená.

Súbor1 na stiahnutie   

08.03.2019 Pizzéria - Technicom

Od 11.3.2019 (pondelok) bude z dôvodu udržania efektivity v prevádzke presunutá príprava a predaj kávy z 1.poschodia na prízemie. Konzumácia je možná naďalej v oboch priestoroch, (bez obsluhy).

Súbor1 na stiahnutie   

06.03.2019 Bistro Urbánkova 2

Dňa 8.3.2019 (piatok) bude prevádzka z personálnych dôvodov zatvorená.

Súbor1 na stiahnutie   

06.03.2019 ŠD Budovateľská 13 a 3, Prešov

Oznamujeme Vám, že v ŠD Budovateľská 13 a 31 v Prešove, dňa 6.3.2019 v čase 9.30 - 18.00 hod. je plánovaná odstávka internetovej siete.

Súbor1 na stiahnutie   

05.03.2019 Prevádzka Libresso

Dňa 8.3.2019 (piatok) bude prevádzka z dôvodu sanitačného dňa zatvorená.

Súbor1 na stiahnutie   

04.03.2019 ŠD Budovateľská 13, Prešov

Z dôvodu revízie elektrických rozvodov v budove ŠD, vstúpia revízni technici do každej izby za účelom vykonania revízie elektrických rozvodov. Je nutné sprístupniť priestory okolo el. zásuviek.

Revízia bude prebiehať v dňoch 11.3. - 15.3.2019.

Súbor1 na stiahnutie   

04.03.2019 ŠD Budovateľská 31, Prešov

Z dôvodu revízie elektrických rozvodov v budove ŠD, vstúpia revízni technici do každej izby za účelom vykonania revízie elektrických rozvodov. Je nutné sprístupniť priestory okolo el. zásuviek. 

Revízia bude prebiehať v dňoch 4.3. - 8.3.2019.

Súbor1 na stiahnutie   

04.03.2019 ŠD Budovateľská 13, Prešov

Plánované prerušenie dodávky teplej vody na odbernom mieste - Budovateľská 13, Prešov, dňa 5.3.2019 v čase 8.00 - 18.00 hod. 

Súbor1 na stiahnutie   

26.02.2019 Študentské domovy TUKE

Oznamujeme Vám, že platba za ubytovanie za marec - máj 2019 musí byť na účte Technickej univerzity do 15.3.2019. Bližšie info v prílohe ...

Súbor1 na stiahnutie   

25.02.2019 ŠJ Boženy Němcovej 1, Bistro ZP

Dňa 25.2.2019 (pondelok) budú prevádzky z dôvodu odstávky vody zatvorené.

Súbor1 na stiahnutie   

21.02.2019 Jedáleň Vysokoškolská 4

Dňa 25.02.2019 - 01.03.2019 (pondelok - piatok) bude prevádzka zo zdravotných dôvodov zatvorená.

Súbor1 na stiahnutie   

20.02.2019 Bistro Němcovej 32

V dňoch  21.2.2019 - 22.2.2019 (štvrtok - piatok) bude prevádzka z technických dôvodov zatvorená.

Súbor1 na stiahnutie   

15.02.2019 Bistro Technicom

V dňoch 18.2.2019 - 20.2.2019 (pondelok - streda) bude prevádzka z technických a personálnych dôvodov zatvorená.

Súbor1 na stiahnutie   

15.02.2019 Bagetéria Vysokoškolská 4

Prevádzka bude dňa 18.2.2019 - 22.2.2019 (pondelok - streda) zo zdravotných dôvodov zatvorená.

Súbor1 na stiahnutie   

14.02.2019 Ubytovacie oddelenia BN1, FU2, R7

Oznamujeme, že dňa 15.02.2019 (piatok) budú ubytovacie oddelenia BN1, FU2, R7 zatvorené v čase 8.00 - 10.00 hod. z dôvodu školenia.

Súbor1 na stiahnutie   

14.02.2019 ŠJ Vysokoškolská

Prevádzka bude dňa 18.02.2019 - 22.02.2019 (pondelok - piatok) zo zdravotných dôvodov personálu zatvorená.

Súbor1 na stiahnutie   

13.02.2019 Oznam Bagetéria Vysokoškolská 4

Prevádzka bude dňa 14.2.-15.2.2019 (štvrtok - piatok) zo zdravotných dôvodov zatvorená.

Súbor1 na stiahnutie   

08.02.2019 Bistro ZP

Prevádzka bude z dôvodu nemoce pracovníkov 11.2.2019 a 12.2.2019 zatvorená.

Súbor1 na stiahnutie   

06.02.2019 Pizzéria - Technicom

Dňa 5. - 8.2.2019 (utorok - piatok) bude z personálnych dôvodov prevádzka zatvorená. 

Súbor1 na stiahnutie   

04.02.2019 Bistro Urbánkova 2

Dňa 07.–8.2.2019 (štvrtok + piatok) bude z personálnych dôvodov zatvorená prevádzka Bistro Urbánkova 2 Využite stravovacie služby na ostatných prevádzkach.

Oznam - Uzavreté Bistro Urbánkova 2   

01.02.2019 Študentské jedálne

Dotácie pre študentov a doktorandov TUKE

Od 1.2. 2019 sa znížila hranica pre prideľovanie dotácií študentom a doktorandom. 

  1. Pri odbere jedla za 2,40 €(bolo 2,80) ma stravník nárok na dotáciu 1,30 €
  2. Pri odbere dvoch jedál za 4,80 €(bolo 5,60) ma stravník nárok na dotáciu 2,60 €

Ak si stravník jedlo v niektorý deň neodoberie, môže si ho vybrať v iný deň. Za jeden deň je však možné odobrať maximálne 4 jedlá.

  1. Pri odbere troch jedál za 7,20 €ma stravník nárok na dotáciu 3,90 €
  2. Pri odbere štyroch jedál za 9,60 €ma stravník nárok na dotáciu 5,20 €

Jedlá je možné odobrať v rôznych prevádzkach TUKE. Hodnoty jedál sa pri večernej uzávierke sčítajú. Ak stravník dotáciu čerpá za jedlo kúpené v súkromnej stravovacej prevádzke Alnexna Leteckej fakulte, celé to jedlo si musí zakúpiť tam.

Dotácie pre študentov a doktorandov TUKE   

31.01.2019 ŠJ Boženy Němcovej 1

Dňa 1.2.2019 (piatok) bude prevádzka z personálnych dôvodov zatvorená.

Súbor1 na stiahnutie   

28.01.2019 Ubytovacie oddelenia BN1, FU2, R7

Oznamujeme, že dňa 29.01.2019 (utorok) bude ubytovacie oddelenie BN, FU, R7 zatvorené od 12.30 hod.

Súbor1 na stiahnutie   

25.01.2019 Stravovacie prevádzky TUKE

Rozpis uzatvorenia a rozpis sanitačných dní stravovacích prevádzok TUKE v prvom polroku 2019.

Súbor1 na stiahnutie    Súbor2 na stiahnutie   

08.01.2019 Stravovacie prevádzky TUKE

Po schválení vedenia TUKE sa od 1.1.2019 mení výška stravnej jednotky pre zamestnancov na 3,90 €.

Súbor1 na stiahnutie   

08.01.2019 Stravovacie prevádzky TUKE

Vážení stravníci, 

nové pravidlá pre prideľovanie dotácií sú postupne nasadzované do praxe našim dodávateľom sw. spoločnosťou Anete Brno.

Zatiaľ z technických dôvodov sa ešte nezrealizovali zmeny prepočítania dotácií do systému, takže dotácie sa priznávajú po starom (študentom sa stále vracia len 1€/2€, zamestnanci dostávajú nižší príspevok od zamestnávateľa). Po zapracovaní nových dotačných pravidiel do systému sa všetky zrealizované platby prepočítajú spätne od 1.1.2019 a dotácie priznajú správne.

Keďže už aj študenti a doktorandi budú mať po novom dotácie vyhodnocované mesačne, neprepadnú im ani tie, ktoré si doteraz nevyčerpali. 

Ďakujeme za pochopenie.

Súbor1 na stiahnutie   

02.01.2019 Stravovacie prevádzky

Vážení stravníci, Dňa 2.1. 2019 sú stravovacie prevádzky pre nastavenie zmien v systéme prideľovania študentských a zamestnaneckých dotácií do odvolania (cca do 10:00) zatvorené. Za pochopenie ďakujeme a za prípadné problémy sa ospravedlňujeme.  Správa stravovacieho systému Kredit

Súbor1 na stiahnutie   

19.12.2018 Stravovacie prevádzky TUKE

Organizačné a finančné zmeny ny TUKE od 1.1.2019:

Zvýšenie ceny stravnej jednotky pre zamestnancov z 3,60 na 3,90 eúr.

U študentov sa zavedie nárok na mesačné sledovanie dotácií.

Hranice pre priznanie dotácií u študenta sa zvýšia z 2,-/4,- eúr na 2,80/5,60 eúr.

Nový systém stravovania platný od 1.1.2019   

14.12.2018 Jedáleň Vysokoškolská 4

Prevádzka bude dňa 19.12.2018 z personálnych dôvodov zatvorená.

Súbor1 na stiahnutie   

14.12.2018 ŠJ Jedlíkova 7

Prevádzka bude dňa 18.12.2018 z personálnych dôvodov zatvorená.

Súbor1 na stiahnutie   

10.12.2018 Stravovacie prevádzky TUKE

Dňa 14.12.2018 (piatok) budú z dôvodu čerpania dovoleniek zatvorené stravovacie prevádzky: 

Bisto ZP, Němcovej 9, Libresso, Němcovej 7.

Súbor1 na stiahnutie   

06.12.2018 ŠD Boženy Nemcovej 1

Dňa 6.12.2018 bude ubytovacie oddelenie otvorené do 12.00 hod.

Súbor1 na stiahnutie   

06.12.2018 ŠD Boženy Nemcovej 1

Dňa 12.12.2018 bude ubytovacie oddelenie otvorené do 12.00 hod.

Súbor1 na stiahnutie   

06.12.2018 ŠJ Jedlíkova 7

Prevádzka bude dňa 10.12.2018 z personálnych dôvodov zatvorená.

Súbor1 na stiahnutie   

30.11.2018 ŠD Boženy Nemcovej 1

Oznamujeme študentom, že ďalší poplatok za ubytovanie v ŠD je potrebné uhradiť prevodom na účet do 15.12.2018(už musí byť na účte), po tomto termíne účtujeme penále 0,50 eúr za každý omeškaný deň.

Súbor1 na stiahnutie   

28.11.2018 ŠD Budovateľská 13 a 31

Upozornenie.

Platba za ubytovanie za december 2018 - február 2018 musí byť na účte Technickej  univerzity do 15.decembra 2018

Súbor1 na stiahnutie   

23.11.2018 ŠJ Němcovej 1

V dňoch 26.11.2018 a 27.11.2018 bude prevádzka zatvorená.

Súbor1 na stiahnutie   

23.11.2018 Stravovacie prevádzky TUKE

Plán uzatvorenia stravovacích prevádzok počas sviatkov 2018/2019.

Súbor1 na stiahnutie   

23.11.2018 Stravovacie prevádzky TUKE

Sanitačné dni v stravovacích prevádzkach.

Súbor1 na stiahnutie   

07.11.2018 Pizzéria - Technicom

Prevádzka bude z technických dôvodov zatvorená dňa 14.11.2018.

Súbor1 na stiahnutie   

30.10.2018 ŠJ Jedlíkova 7, Pizzéria Jedlíkova 7, ZJ Vysokoškolská 4

Dňa 2.11.2018 (piatok) budú dané prevádzky zatvorené z dôvodu opravy a revízie trafostanice.

Súbor1 na stiahnutie   

29.10.2018 Bistro Urbánkova 2

Prevádzka bude dňa 29.10.2018 z personálnych dôvodov zatvorená.

26.10.2018 ŠD Rampova 7

Oznamujeme Vám, že v dňoch 29.10.2018 - 01.11.2018 bude prerušená dodávku TÚV do ukončenia prác z dôvodu výmeny ventilov. Dodávka SV bude distribuovaná bez obmedzenia.

Súbor1 na stiahnutie   

26.10.2018 ŠD Jedlíkova 5, 7 a 9

Oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy a revízie trafostanice bude pre dané objekty TUKE prerušená distribúcia elektriny dňa 2.11.2018 (piatok) v čase 7,30 - 14,00 hod. Počas prerušenia nebudú uvedené objekty vykurované a zásobované TÚV a elektrinou.

24.10.2018 Pizzéria Technicom

Prevádzka bude z personálnych dôvodov zatvorená od 29.10.2018 do 02.11.2018. Počas zátvoru využite stravovacie služby v iných zariadeniach, v zmysle ponuky na web stránke: http://jedalen.tuke.sk// 

Súbor1 na stiahnutie   

19.10.2018 ŠD Rampova 7

Oznamujeme Vám, že v dňoch 20.10.2018 od 7.00 hod. - 21.10.2018 do 18.00 hod. bude havaríjné prerušenie distribúcie elektriny v areáli Rampová.

Súbor1 na stiahnutie   

16.10.2018 ŠDaJ

Vzhľadom na zvýšenie kvality poskytovaných služieb sme aj tento rok pripravili ONLINE prieskum. Študentské domovy a jedálne Technickej univerzity v Košiciach si kladú za cieľ zvyšovať spokojnosť ubytovaných študentov a preto Vás žiadame o vyplnenie 11 otázok. Ďakujeme za Váš čas.

Vyplniť formulár - ANKETA

16.10.2018 ŠD Budovateľská 31

Prevádzka bude z personálnych dôvodov otvorená v obmedzenom režime. Budú sa pripravovať len dva druhy jedál. Výdaj jedál zabezpečíme v čase od 11.00 do 13.00 hod. Táto zmena bude trvať do odvolania!

Súbor1 na stiahnutie   

03.10.2018 Pizzéria Technicom

Prevádzka bude z technických dôvodov zatvorená dňa 12.10.2018.

Súbor1 na stiahnutie   

20.09.2018 ŠD Němcovej 1

Oznamujeme Vám, že dňa 21.09.2018 (piatok) bude odstávka vody v čase 08.00 - 10.00 hod. v celej budove ŠD Němcovej 1.

Súbor1 na stiahnutie   

19.09.2018 Študentské jedálne TUKE

Dňa 21.09.2018 v čase cca od 7.00 - 10.00 hod., prebehne Upgrade na PC vo všetkých stravovacích prevádzkach TUKE.

V prevádzkach nebudú pokladne. Predaj tovaru je možný len v obmedzenom režime v hotovosti, s náhradným účtovným dokladom.

Súbor1 na stiahnutie   

12.09.2018 Bistro ZP

Prevádzka bude z personálnych dôvodov zatvorená od 17.9. do 21.9.2018.

Súbor1 na stiahnutie   

12.09.2018 Študentské jedálne TUKE

Plán sanitačných dní 2.polrok 2018.

Plán sanitačných dní 2.polrok 2018.   

12.09.2018 ŠD Budovateľská 13

Dňa 18.9.2018, v čase od 8.00 h do 15.00 h je naplánované prerušenie distribúcie elektriny.

Súbor1 na stiahnutie   

11.09.2018 ŠD Němcovej 1

Oznamujeme, že dňa 15.9.2018 (sobota) bude prerušená dodávka elektrického prúdu v čase 08.00 - 11.00 h. v celej budove ŠD Němcovej 1.

Súbor1 na stiahnutie   

28.08.2018 ŠJ Jedlíkova 7

Prevádzka ŠJ Jedlíkova 7 bude dňa 30. a 31.8.2018 z prevádzkových dôvodov zatvorená. 

Náhradné služby budú zabezpečené v Bistre J7.

Súbor1 na stiahnutie   

27.08.2018 Bagetéria Vysokoškolská 4

Prevádzka Bagetéria Vysokoškolská 4 

bude otvorená od 5.9.2018.

Súbor1 na stiahnutie   

27.08.2018 Pizzéria a kaviareň Technicom

Prevádzka Pizzéria – Technicom 

bude  z personálnych dôvodov otvorená v obmedzenom režime.

V ponuke bude pizza a kaviarenské služby 

od 3.9.2018 do odvolania. Prevádzkový čas od 9:00-14:00hod.

Počas obmedzenia využite stravovacie služby v iných zariadeniach, v zmysle harmonogramu na web stránke:   http://www.sdaj.tuke.sk//

 

Ďakujeme za pochopenie

Súbor1 na stiahnutie   

23.08.2018 ŠJ Nemcovej 1

V prevádzke bude od 30.07.2018 do 24.08.2018 zatvorené.

Prevádzka bude otvorená od 27.08.2018.

Súbor1 na stiahnutie   

15.08.2018 Bistro Urbánkova 2

Prevádzka bude dňa 17.8.2018 z personálnych dôvodov zatvorená.

Súbor1 na stiahnutie   

15.08.2018 Bistro Urbánkova 2

Prevádzka bude dňa 30. a 31.8.2018 z technických príčin zatvorená.

Súbor1 na stiahnutie   

17.07.2018 ŠD Němcovej 1

Oznamujeme, že od 18.07.2018 bude prebiehať výmena starých okien za nové na bloku C, D. Prosíme o uvoľnenie priestoru pri oknách.

Za porozumenie ďakujeme.

Súbor1 na stiahnutie   

17.07.2018 Zmena stravnej jednotky pre zamestnancov TUKE

Po schválení vedenia TUKE sa od 01.07.2018 mení výška stravnej jednostky pre zamestnancov na 3,60 eúr.

Súbor1 na stiahnutie   

12.07.2018 Študentské domovy TUKE

Oznam - úradné hodiny ubytovacích oddelení.

Oznamujeme, že úradné hodiny na ubytovacích oddeleniach ŠD Němcovej, ŠD Urbánkova a ŠD Rampová budú počas letných mesiacov (júl, august) do 14.00 hod.

Súbor1 na stiahnutie   

29.06.2018 Bistro Urbánkova 2

V prevádzke bude od 25.6.2018 do 29.6.2018 zatvorené.

Prevádzka bude otvorená až od 30.7.2018.


Súbor1 na stiahnutie   

28.06.2018 Zamestnanci TUKE

Vážení zamestnanci TUKE, Študentské domovy a jedálne Technickej univerzity v Košiciach budú aj v tomto roku počas letného obdobia prevádzkovať Bistro na kúpalisku Červená hviezda (od 30.06. do 31.08.2018). Kúpalisko sa nachádza na Staničnom námestí č. 5. Týmto Vás tam všetkých srdečne pozývame, aby ste si spríjemnili letné dni a popritom využili naše stravovacie služby. Ako zamestnanci TUKE máte v rámci stravovania možnosť využiť svoje zamestnanecké karty a prostredníctvom nich si uplatniť príspevok zamestnávateľa. Stravu môžete konzumovať s využitím dotácie od 2.7.2018.

OZNAM Kúpalisko Červená hviezda   

26.06.2018 Študentské jedálne TUKE

Rozpis stravovacích prevádzok počas leta 2018. 

viď príloha ...

Súbor1 na stiahnutie   

18.06.2018 Bistro - Pizzeria Technicom

V prevádzke bude od 20.06.2018 do 26.08.2018 zatvorené.

Prevádzka bude otvorená od 27.08.2018.

Súbor1 na stiahnutie   

18.06.2018 Libresso - Němcovej 7

V prevádzke bude od 29.06.2018 do 31.08.2018 zatvorené.

Prevádzka bude otvorená od 03.09.2018.

Súbor1 na stiahnutie   

18.06.2018 ŠJ Budovateľská 31

V prevádzke bude od 16.07.2018 do 31.08.2018 zatvorené.

Prevádzka bude otvorená od 03.09.2018.

Súbor1 na stiahnutie   

18.06.2018 Bistro ZP

V prevádzke bude od 16.07.2018 do 31.08.2018 zatvorené.

Prevádzka bude otvorená od 03.09.2018.

Súbor1 na stiahnutie   

18.06.2018 ŠJ Rampová 4

V prevádzke bude od 02.07.2018 do 02.09.2018 zatvorené.

Súbor1 na stiahnutie   

18.06.2018 ŠJ Vysokoškolska 4

V prevádzke bude od 16.07.2018 do 02.09.2018 zatvorené.

Prevádzka bude otvorená od 03.09.2018.

Súbor1 na stiahnutie   

18.06.2018 ŠJ Jedlíkova 7

V prevádzke bude od 30.07.2018 do 26.08.2018 zatvorené.

Prevádzka bude otvorená od 27.08.2018.

Súbor1 na stiahnutie   

12.06.2018 ŠD Němcovej 1 a Urbánkova 2

Na základe TEKO a.s. oznamujeme obmedzenie dodávky TUV v objektoch ŠD Němcovej 1 a ŠD Urbánkova 2

v dňoch 12. - 14.06.2018.

Súbor1 na stiahnutie   

12.06.2018 Pizzéria a kaviareň Technicom

Dňa 15.06.2018 bude v prevádzke Pizzéria - Technicom SANITAČNÝ DEŇ.

Od 13.06.2018 do 19.06.2018 bude prevádzka zo zdravotných dôvodov v obmedzenom režime.

V letných mesiacoch využite stravovacie služby v iných zariadeniach, 

v zmysle harmonogramu na web stránke.

Po dovolenkovom období bude prevádzka otvorená od 27.08.2018.

Súbor1 na stiahnutie   

05.06.2018 Študentské domovy TUKE

Oznamujeme študentom obytovaným v ŠD TUKE, že dňa 08.06.2018 budú ubytovacie oddelenia z technických príčin zatvorené.

Súbor1 na stiahnutie   

05.06.2018 Študentské domovy

Platba za ubytovanie cez VIAMO

Oznamujeme študentom ubytovaným v ŠD TUKE, že na úhradu poplatku za ubytovanie v ŠD môžu využiť aj mobilnú aplikáciu VIAMO. Po úhrade nám príde okamžitá notifikácia o platbe, čím urýchlime proces zaevidovania platby. Viac informcií v prílohe.


Platba za ubytovanie cez VIAMO   

30.05.2018 ŠJ Vysokoškolska 4

Vážení stravníci,

v areáli univerzity poskytujú ŠDaJ teplé jedlo v 6-tich jedálňach.

Na základe malého záujmu a dlhodobého prieskumu sa ponechala na objednávkový systém len jedna jedáleň na Vysokoškolskej ulici. 

Všetky ostatné poskytujú voľný výber skladaných jedál. 

Do výdajne na Vysokoškolskej sa dováža len obmedzené množstvo voľných jedál z menu + je k dispozícií stála ponuka vypražaného syra. 

Prosíme ctených zákazníkov, aby rešpektovali skutočnosť, že dovážame len obmedzené množstvo. V zmysle hygienických predpisov nám nesmú ostať jedlá po 3 hod. od ukončenia výroby. Keď jedlá ostanú vzniká finančná strata. 

Ďakujem za pochopenie. 

Súbor1 na stiahnutie   

30.05.2018 ŠD Němcovej 1, Urbánkova 2, Rampová 7

Ubytovacie oddelenia ŠD Němcovej 1, ŠD Urbánkova 2 a ŠD Rampová 7 budú v utorok 29.05.2018 od 12.30 hod. ZATVORENÉ z dôvodu školenia zamestnancov.

Za porozumenie ďakujeme.

MVDr. Eva Fedorová 

vedúca ŠD

V Košiciach, 28.05.2018


Súbor1 na stiahnutie   

28.05.2018 ŠD Budovateľská 13 a 31

Oznamujeme, že utorok 29.5.2018 ubytovacie oddelenie v Prešove, Budovateľská 13 a 31, z dôvodu účasti na školení otvorené do 12.00 hod.

Súbor1 na stiahnutie   

22.05.2018 Študentské domovy a jedálne TUKE

Rebríček ubytovania študentov TUKE vyšších ročníkov na akad. rok 2018/2019

Oznam

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 25. mája 2018 sa začne uplatňovať Nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

Na základe týchto zmien o pridelení ubytovania v ŠDaJ nebudú publikované dňa 20. 05. v príslušnom ak. roku na stránke ŠDaJ TUKE v časti informácie (http://www.sdaj.tuke.sk/informacie.html).

Uchádzač, ktorý  podal žiadosť o ubytovanie v ŠDaJ na ak. rok 2018/2019 si informáciu o pridelení ubytovania môže pozrieť v IS MAIS v časti „Ubytovanie“. Ubytovanie je pridelené, ak je žiadosť v stave „AKCEPTOVANÁ“.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ŠDaJ  TUKE

Súbor1 na stiahnutie   

15.05.2018 ŠD Němcovej 1

Oznamujeme všetkým študentom, že predbežné rebríčky ubytovania na AR 2018/2018 sú vyvesené na nástenke pri dverách na ubytovacie oddelenie, reklamácie sa prijímajú od 15.05.2018 do 18.05.2018.

Súbor1 na stiahnutie   

15.05.2018 ŠD Němcovej 1

Študent, ktorý chce predčasne ukončiť ubytovanie k 31.05.2018, tak je povinný uhradiť sankciu za mesiac jún - zmluva o ubytovaní bod č.2.

Súbor1 na stiahnutie   

15.05.2018 ŠD Němcovej 1

Oznam pre končiacich študentov Bc., Ing. a Phd.

Absolventi, ktorí majú záujem o ubytovanie v ŠD aj po ukončení štúdia počas letných mesiacov, dostavte sa na ubytovacie oddelenie k uzavretiu zmluvy o dlhodobom ubytovaní s platbou 100 eúr za kalendárny mesiac.

Súbor1 na stiahnutie   

14.05.2018 Bistro Ferka Urbánka

Oznamujeme stravníkom, že prevádzka dňa 14.5.2018 bude z technických príčin zatvorená.

10.05.2018 ŠD Budovateľská 13 a 31

Oznamujeme študentom, že ubytovacie oddelenie na Budovateľskej 13 a 31 v Prešove bude v piatok 11.5.2018 z dôvodu účasti na školení otvorené od 12.00 hod

Súbor1 na stiahnutie   

27.04.2018 Libresso

Vážení zákazníci, 

v prevádzke Libresso bude zmena - sanitačný deň bol z dôvodu akcií zmenený na 30.4.2018.

Využijte služby v blízkych zariadeniach:

ŠJ Němcovej 1, Bistro Němcovej 32, Bistro Letná.

Ďakujeme za pochopenie.

Súbor1 na stiahnutie   

19.04.2018 ŠD Jedlíkova 9

Revitalizácia parkoviska.

Upozorňujem ubytovaných v ŠD Jedlíkova č.9, ktorí parkujú svoje autá pred hlavným vchodom do budovy ŠD - vedľa SHERIF pubu, že toto parkovisko nebude k dispozícií, a to od stredy 25.apríla 2018 od 06.00 hod. z dôvodu revitalizácie parkoviska. Ukončenie prác - revitalizácie sa predpokladá do cca 25.mája 2018.

V prípade, ak bude Vaše auto prekážať pri revitalizačných prácach, budeme nútení ho dať odtiahnúť na Vaše náklady.

Súbor1 na stiahnutie   

13.04.2018 ŠD Ferka Urbánka

Oznamujeme stravníkom, že dňa 24.4.2018 bude prevádzka zatvorená z dôvodu sanitačného dňa.

09.04.2018 ŠJ Jedlíkova 7 a ZJ Vysokoškolská

V zmysle spolupráce medzi univerzitami, partneri - ŠDaJ TUKE a KaM Univerzity Karlovej Praha v dňoch 10.4.-12.4.2018 organizujú v ŠJ Jedlíkova + ZJ Vysokoškolská Dni českej kuchyne na TUKE.

Súbor1 na stiahnutie   

05.04.2018 ŠD Jedlíkova 5

OZNAM - revízia elektrických rozvodov 

Upozorňujem študentov ubytovaných v ŠD Jedlíkova 5. že od 9.4.2018 bude v celom objekte ŠD prebiehať revízia elektrických rozvodov. Z tohto dôvodu bude nevyhnutný vstup osôb poverených vykonať revíziu na každú izbu študenta.

Súbor1 na stiahnutie   

28.03.2018 ŠD Jedlíkova 5 a 9

Oznam !!!

Rekonštrukčné práce v ŠD Jedlíkova 5 a Jedlíkova 9.

Informujeme študentov ubytovaných v ŠD Jedlíkova 5 a Jedlíkova 9, že počas leta 2018 budú prebiehať rekonštrukčné práce, čím dôjde k zníženiu konfortu bývania, a to najmä z dôvodu častého prerušenia dodávok vody, ako aj nadmernej prašnosti v ubytovacích objektoch. 

V termíne od 01.06.2018 do 31.08.2018 sa uskutoční kompletná rekonštrukcia 24 izieb(2.poschodia) v A bloku v ŠD Jedlíkova 9.

V termíne 01.07.2018 do 31.08.2018 bude realizovaná kompletná výmena ležatých rozvodov vody, ako aj výmena niektorých zvislých rozvodov vody (stupačiek) a to vo všetkých objektoch Jedlíkova 5 a Jedlíkova 9.

Z uvedených dôvodov prosíme všetkých ubytovaných aby dôkladne zvážili letné ubytovanie v uvedených objektoch, prípadne si požiadali o letné ubytovanie v ostatných ubytovacích zariadeniach ŠDaJ TUKE.

Súbor1 na stiahnutie   

19.03.2018 ŠD Němcovej 1

 Oznam - rekonštrukcia elektrorozvodov na C bloku.

informujeme študentky bývajúce na C bloku, že počas letných prázdnin bude prebiehať kompletná rekonštrukcia všetkých elektrorozvodov v spoločných priestoroch C bloku, čím dôjde k zníženiu konfortu a prerušeniam elektriny. V prípade záujmu Vám na ubytovacom oddelení odporučíme náhradné ubytovanie.

Súbor1 na stiahnutie   

19.03.2018 ŠD Němcovej 1

Oznam - revízia elektrických rozvodov.

Informujeme študentov, že od pondelka 19.03.2018 bude v ŠD Nemcovej 1 prebiehať revízia elektrických rozvodov. Z tohto dôvodu bude potrebné vstúpiť na každú izbu študenta. 

Súbor1 na stiahnutie   

08.03.2018 ŠD Němcovej 1

Oznam.

V prílohách (pod textom) nájdete informácie k možnostiam letného ubytovania v študentskom domove a inštrukcie k platbám za ubytovanie jún 2018.

Súbor1 na stiahnutie    Súbor2 na stiahnutie   

27.02.2018 ŠD Němcovej 1

Oznam pre uchádzačov o ubytovanie v ŠDaJ TUKE.

Źiadosti o ubytovanie v ŠDaJ TUKE pre akademický rok 2018/2019 je možné podať v elektronickej forme cez systém MAIS od 1.3.2018 do 15.4.2018. 

Súbor1 na stiahnutie   

27.02.2018 ŠD Němcovej 1

Oznamujeme študentom, že ďalší poplatok za ubytovanie v ŠD je potrebné uhradiť /prevodom na účet/ do 15.marca 2018.

Súbor1 na stiahnutie   

21.02.2018 Stravovanie TUKE

Vážene kolegyne, kolegovia, milí študenti. Vážene kolegyne, kolegovia, milí študenti. Venujte prosím chvíľu svojho voľného času a podieľajte sa s nami na  skvalitnení stravovacích služieb na nasej univerzite. Vyplňte prosím  anketu a pomôžte nám tak zistiť, čo sa Vám páči, alebo naopak nepáči na  stravovacích službách. Prosíme Vás, aby ste anketu vyplnili najneskôr do  15.03.2018.

Link na anketu: https://goo.gl/bNumE5

21.02.2018 ŠD Budovateľská 13 a 31

Upozornenie pre študentov ubytovaných v ŠD B13 a B31 Prešov o platbe za ubytovanie.

Súbor1 na stiahnutie   

15.02.2018 Bistro Bagetéria

Oznam.

Prevádzka Bistro BAGETÉRIA bude z dôvodu nemoce otvorená od 19.2.2018.(pondelok)

Súbor1 na stiahnutie   

12.02.2018 ŠD Němcovej 1

Plán dovoleniek v stravovacích prevádzkach 2018.

Plán sanitačných dní v stravovacích prevádzkach v 1.polroku 2018.

Súbor1 na stiahnutie    Súbor2 na stiahnutie   

07.02.2018 ŠD Budovateľská 31

Dňa 8.2.2018 v čase 7,00h - 14,00h môže dochádzať k výpadkom internetového pripojenia na ŠD Budovateľská 31, z dôvodu prerušenej dodávky elektrickej energie na ŠD Budovateľská 13, Prešov.

Súbor1 na stiahnutie   

07.02.2018 ŠD Budovateľská 13

Dňa 8.2.2018 bude v ŠD Budovateľská 13 Prešov prerušená dodávka elektrickej energie v čase 7,30 h - 14,00 h.

Súbor1 na stiahnutie   

05.02.2018 Bistro ZP

Vážení stravníci,

prevádzka Bistro ZP bude od 8.2. do 9.2.2018 zatvorená z dôvodu PN.

Súbor1 na stiahnutie   

16.01.2018 Jedáleň BN32

Jedáleň BN32 bude pre nemoc zatvorená od 16.1.2018 do 19.1.2018.

Oznam - Jedáleň BN32   

09.01.2018 Bistro Bagetéria

Oznamujeme Vám, že prevádzka Bistro BAGETÉRIA bude od 8.1.2018 do 12.1.2018 zatvorená z dôvodu dlhodobej PN.

Súbor1 na stiahnutie   

03.01.2018 ŠJ Nemcovej 32

Otvorena prevádzka na BN 32 v dňoch 4 a 5.1.2018..

Súbor1 na stiahnutie   

11.12.2017 Bistro Bagetéria

Bistro Bagetéria bude v dňoch 21.12. - 22.12.2017 

z dôvodu inventúry a dovolenky zatvorené.

Súbor1 na stiahnutie   

05.12.2017 Študentské jedálne TUKE

Uzatvorenie stravovacích prevádzok TUKE počas sviatkov 2017/2018.

Súbor1 na stiahnutie   

04.12.2017 Študentské domovy a jedálne TUKE

Vážené kolegyne, kolegovia a odberatelia tepla TUKE,

oznamujeme Vám, že dňa 05.12.2017 (utorok) bude v čase 06.30 hod. až 14.00 hod. /resp. ukončenia opráv/ z dôvodu opravy havárie na HV prívode prerušená dodávka tepla - UK a teplej úžitkovej vody z OST 16045, 1608, 1609 a 1610 do následovných objektov TUKE: 

-P.Komenského 8, 13, 15, 19, Univerzitná knižnica, Nemcovej 1, Nemcovej 3 /UVT/, Nemcovej 5 /Technicom/, Nemcovej 9 /Združené posluchárne/, Vysokoškolská 2 a 4, Urbánkova 2 a 4

-kuchyne a bufety: ŠDaJ Nemcovej 1, Technicom, Libresso ZP, Vysokoškolska 2, Urbánkova 2

Upozorňujeme na kontrolu uzavretia výtokov TUV. 

Nábeh po odstávke zabezpečia pracovníci OE TUKE. 

Podľa potreby a v prípade zistenia závady UK a TUV kontaktujte p.Vaško kl. 4332 /0915945582/, p.Hrabovský kl. 2757 /0907825150/, Ing. Polák kl. 2822 /0918882341/


RTU, OHSaE, oddelenie energetiky 


01.12.2017 ŠJ Jedlíkova 7

V Študentskej jedálni Jedlíkova 7 od 4.12.2017 do 11.12.2017 výdaj stravy od 11,00 h do 15,00 h.

Súbor1 na stiahnutie   

30.11.2017 ŠD Budovateľská 13 a 31

Upozornenie pre študentov ubytovaných v ŠD B13 a B31 Prešov.

Platby za ubytovanie ...

Súbor1 na stiahnutie   

20.11.2017 ŠD Němcovej 1

Oznam o platbe ŠD BN1

Študenti môžu začať platiť bytné 

za mesiace 11/2017 - 1. - 2./2018: 

viď príloha


Súbor1 na stiahnutie   

26.10.2017 Študentské domovy

Vzhľadom na ciele kvality poskytovaných služieb sme pripravili verejný prieskum pre akademický rok 2017/2018. Zohľadňuje komplexný súbor ukazovateľov kvality, ktoré môžu byť použité na usmernenie organizácie pre zlepšenie riadenia.

Chcem sa zapojiť sa do prieskumu >>>

04.10.2017 ŠD Budovateľská 13 a 31

Všeobecné nariadenia pre používateľov kuchyniek.

Súbor1 na stiahnutie   

04.10.2017 ŠD Budovateľská 31

Z dôvodu prekládky plynovodu za ŠD Budovateľská 31 Vám oznamujeme, 

že prepojenie na nový plynovod, pracovníkmi SPP a s tým spojená odstávka plynu a a teplej vody bude 

dňa 7.10.2017 od 8.00 h do 15.00 h.

Súbor1 na stiahnutie   

04.10.2017 Bistro Němcovej 32

Vážení zamestnanci, doktorandi a študenti,

Prevádzka BN32 je z dôvodu nemoci pracovníkov až do odvolania zatvorená.

Možnosť využitia jedální, ktoré sú v prevádzke: Bistro ZP, Vysokoškolská, FU2, Bufet Letná alebo 

navštívte novootvorenú Pizzériu + kaviareň v UVP Technikom.

Vstup z Parku Komenského

                                                                              

Súbor1 na stiahnutie   

03.10.2017 ŠD Němcovej 1

Oznamujeme študentom, že od 03.-05.10.2017 bude možná výmena izieb medzi študentami po vzájomnej dohode.

Zmenu je potrebné vopred nahlásiť a zaevidovať na ubytovacom oddelení.

Súbor1 na stiahnutie   

02.10.2017 Pizzéria a kaviareň Technicom

Otvorenie novej prevádzky 4.októbra 2017.

Pizzéria a kaviareň v budove TECHNICOMU.

Súbor1 na stiahnutie   

29.09.2017 Študentské jedálne

Plán sanitačných dní II. polrok 2017

Plán sanitácií 2pol. 2017   

27.09.2017 ŠJ Budovateľská 31

Vážení študenti a doktorandi,

od 1.10.2017 v ŠJ Budovateľská 31 Vám stravu výlučne prostredníctvom stravných lístkov.

Strávne lístky (max. 40 ks na mesiac) si môžete zakúpiť v ŠJ od 25.9.2017 - každý PONDELOK A STREDU od 8:00 h do 10:00 h.


Súbor1 na stiahnutie   

19.09.2017 ŠD Němcovej 1

Oznamujeme študentkám na bloku C, že od 25.09.2017 bude na izbách prebiehať výmena starých okien za nové. Z tohto dôvodu Vás prosíme o uvoľnenie priestoru pri oknách.

Súbor1 na stiahnutie   

13.09.2017 ŠD Němcovej 1

Oznamujeme študentkám na bloku C, že od 18.9.2017 sa bude priebežne odstavovať prívod elektrickej energie z dôvodu pripájania izieb po rekonštrukcii.

Súbor1 na stiahnutie   

04.09.2017 ŠD Rampova 7

Vážení zamestnanci, doktorandi a študenti, 

od 04.09.2017 vo výdajni na Rampovej Vám opäť ponúkame možnosť objednávania jedál (najneskôr do 8.00 h na daný deň).

Súbor1 na stiahnutie   

04.09.2017 ŠD Němcovej 1

Pokyny pre ubytovanie študentov ŠD BN1.

Súbor1 na stiahnutie   

30.08.2017 Bistro ZP

Oznam o zatvorení prevádzky Bistro ZP v dňoch 4.-6.9.2017 z dôvodu rekonštrukcie.

Súbor1 na stiahnutie   

28.08.2017 Ubytovanie študentov

Upozorňujeme študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie v ŠD TUKE, že sa ubytováva na ubytovacom oddelení len v pracovných dňoch od 8,00 – 14,00 hod., teda najskôr 04.09.2017.

Súbor1 na stiahnutie   

24.08.2017 ŠD Němcovej 1

Oznam - ukončenie letného ubytovania. 

Oznamujeme študentom bývajúcim na letnom ubytovaní v ŠD Nemcovej 1 Košice, že ubytovanie im končí 31.8.2017.

Súbor1 na stiahnutie   

22.08.2017 ŠD TUKE

Zverejňujeme rebríček ubytovania študentov TUKE prvých ročníkov na akad. rok 2017/2018 pre ŠD Němcovej 1, ŠD Urbánkova 2, ŠD Jedlíková 5, ŠD Jedlíkova 9, ŠD Jedlíkova 13, ŠD Rampová 7, ŠD Budovateľská 13, ŠD Budovateľská 31

Rebríček ubytovania študentov TUKE prvých ročníkov na akad. rok 2017/2018   

31.07.2017 Jedáleň Němcovej 1, KE

Oznamujeme všetkým našim stravníkom, že dňa 1.8.2017 bude Jedáleň Němcovej 1 z technických príčin ZATVORENÁ výdaj stravy bude zabezpečovať BISTRO Němcovej 32 (Ekonomická fakulta). Za pochopenie a vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.

31.07.2017 ŠD Němcovej 1

Oznamujeme, že ubytovacie oddelenie Němcovej 1 bude v dňoch od 01.08.2017 do 04.08.2017 z prevádzkových dôvodov otvorené do 13.00 hod.

Súbor1 na stiahnutie   

20.07.2017 ŠD Němcovej 1 + ŠD Urbánková 2

Oznamujeme Vám, že z dôvodu manipulácie a vytvorenia prípojov spoločnej časti Hlavnej 22kV rozvodne TUKE a podľa potvrdenia prác VSD, as.s. bude dňa 22.07.2017 (sobota v čase od 07:30h. do 17:00h.) PRERUŠENÁ dodávka elektrickej energie do všetkých objektov hlavného areálu TUKE.

Plné znenie oznamu a bližšie info   

11.07.2017 ŠD Urbánková 2, KE

VVS, a.s. oznamuje odberateľom pitnej vody, že z dôvodu rekonštrukcii vodovodnej siete, bude dňa 12.7.2017 od 8.00 hod. do 22.00 hod. odstávka dodávanej studenej vody na ulici Komenského. Zásobovanie odberateľov pitnou vodou bude zabezpečené cisternovými vozidlami.

10.07.2017 Študentské jedálne

Plán dovoleniek a uzatvorenia stravovacích prevádzok počas letných prázdnin 2017

Uzatvorenie stravovacích prevádzok leto 2017   

26.06.2017 Pizza Forte - bufet Jedlíkova 7

Oznamujeme všetkým našim zákazníkom, že otváracie hodiny v stravovacej prevádzke Pizza Forte – bufet na Jedlíkovej 7 sa od 26.06.2017 do 29.06.2017 zmenia nasledovne - viď dokumnet.

Otváracie hodiny v stravovacej prevádzke   

06.06.2017 ŠD Budovateľská 13 a 31

Dňa 7.6 v čase od 7:00 do 12:00 bude študentov ubytovaných v ŠD Budovateľská 31 odubytovávať ubytovacie oddelenie v ŠD Budovateľská 13.

06.06.2017 Pizza Forte - bufet Jedlíkova 7

Oznamujeme všetkým našim zákazníkom, že otváracie hodiny v stravovacej prevádzke Pizza Forte – bufet na Jedlíkovej 7 sa od 12.06.2017 do 29.06.2017 zmenia nasledovne. Viď príloha.

Súbor1 na stiahnutie   

03.06.2017 ŠD Nemcovej 1 a ŠD Urbánkova, Košice Oznamujeme Vám, že ubytovacie oddelenia v ŠD Nemcovej a ŠD Urbánkova budú dňa 08. 06. 2017 (Štvrtok) zatvorené z prevádzkových dôvodov. Študenti, ktorí sa chcú odhlásiť z ubytovania, môžu tak urobiť dňa 07.06.2017 alebo 09.06.2017. Súbor1 na stiahnutie   

03.06.2017 ŠD Jedlíkova, Košice Oznamujem ubytovaným v ŠD Jedlíkova, že dňa 08.06.2017 /štvrtok/ bude ubytovacie oddelenie z prevádzkových dôvodov zatvorené. Všetky náležitosti ohľadom agendy je potrebné si vybaviť v stredu 07.06.2017, príp. v piatok 09.06.2017. Súbor1 na stiahnutie   

03.06.2017 ŠD Jedlíkova, Košice Na základe oznámenia TEKO a. s. o celosystémovej odstávke SCZT a prerušení dodávky tepla a obmedzenia dodávky TÚV v roku 2017 upozorňujem ubytovaných v ŠD JEDLÍKOVA č. 5, 9 a 13, že v uvedených objektoch bude prerušená dodávka teplej vody a to v nasledovných termínoch : 06.06.2017 – 09.06.2017, 13.06.2017 – 15.06.2017 ... Súbor1 na stiahnutie   

23.05.2017 ŠDAJ TUKE

Rebríček ubytovania študentov TUKE vyšších ročníkov  na akad. rok 2017/2018

Rebríček ubytovania študentov TUKE vyšších ročníkov na akad. rok 2017/2018   

23.05.2017 ŠD Němcovej 1, KE

Na nástenke vedľa ubytovacieho oddelenie visí definitívny zoznam ubytovania študentov na akad. rok 2017/2018. V dňoch 23.05.2017  - 25.05.2017 si môžu študenti rezervovať tie izby, v ktorých bývajú doteraz, alebo izby po piatakoch. V dňoch 26.05.2017 – 31.05.2017 si môžu študenti rezervovať ostatné voľné izby. Rezervovať izbu si majú aj študenti, ktorí si požiadali o nepretržité ubytovanie.

Oznam 23.05.2017   

18.05.2017 ŠD Nemcovej 1, Košice

OZNAMUJEME VÁM, ŽE Z DÔVODU MANIPULÁCIE A VYTVORENIA PREPOJOV SPOLOČNEJ ČASTI HLAVNEJ 22 kV ROZVODNE TUKE A PODĽA POTVRDENIA PRÁC VSD a.s. BUDE DŇA 19.05.2017 ( PIATOK ) V ČASE 09,00 hod - 15,00 hod PRERUŠENÁ DODÁVKA ELEKTRINY DO VŠETKÝCH OBJEKTOV HLAVNÉHO AREÁLU TUKE. (objekty PK,Letná 9 A/B, ŠDaJ BN, FU, ELFA, TECHNICOM, UK, V4, WATSONOVA 4). Z tohto dôvodu budú Ubytovacie oddelenia otvorené do 10:30 hod.!!!

15.05.2017 TEHO

TEHO  Oznamujeme obmedzenie a prerušenie dodávky tepla a TÚV na rok 2017 nášho dodávateľa  Tepláreň Košice, a.s. v skratke TEKO a.s.

Súbor1 na stiahnutie   

15.05.2017 ŠD Nemcovej 1, Košice

Oznamujeme študentom , že zverejnený (aj nan ástenke pri ubytovacom oddelení) predbežný rebríček ubytovania  študentov TUKE vyššíchna ročníkov na akad. rok 2017/2018. Žiadame študentov o kontrolu, prípadné reklamácie hlásiť na ubytovacom odd. najneskôr do 17.05.2017!

Rebríček ubytovania študentov TUKE vyšších ročníkov na akad. rok 2017/2018   

15.05.2017 ŠD Nemcovej 1, Košice

Oznamujeme študentom, Platba – jún 2017 Pri ukončení ubytovania do 15.6.2017 platia študenti polovicu  mesačného poplatku za ubytovanie. Platba musí byť uhradená aspoň  3 dni pred odchodom zo ŠD. / študent je povinný overiť si zrealizovanú  platbu v IS MAIS/. Pri ukončení ubytovania po 15.6.2017   platia  študenti poplatok v plnej výške. Termín platby bez poplatku za  omeškanie: do 15.6.2017. Po termíne sa účtuje poplatok za omeškanie: 0,50 €/deň.

15.05.2017 ŠD Nemcovej 1, Košice

Študenti končiacich ročníkov Bc., Ing. a  doktorandského štúdia: - ukončenie ubytovania – najneskôr do  3  pracovných dni po vykonaní štátnej záverečnej skúške. Absolventi, ktorí majú  záujem o ubytovanie v ŠD Nemcovej 1, KE počas leta, dostavia sa  osobne  na ubyt.odd. k uzavretiu novej  zmluvy o ubytovaní s platbou 100,00 € za mesiac.

15.05.2017 ŠD Nemcovej 1, Košice

Letné ubytovanie  ŠD Nemcovej 1, KE (neplatí pre končiace ročníky Bc., Ing. a doktorandského štúdia)O ubytovanie bez prerušenia, tzv. letné ubytovanie  (júl, august) je študent (ktorý je ubytovaný v ŠD TUKE v ak. r. 2016/2017) povinný požiadať osobne na  ubytovacom oddelení najneskôr do 15.6.2017. Poplatok za  ubytovanie je ako počas ak. roka a musí byť uhradený za obidva mesiace,  najneskôr do 30.6.2017  (po tomto termíne je poplatok 0,50 €/deň). Na základe uhradenej platby je študent povinný podpísať dodatok k zmluve o ubytovaní na mesiace júl – august 2017. Pri predčasnom ukončení ubytovania bez prerušenia  (letného) sa platba za ubytovanie nevracia. Ak má študent záujem len na jeden mesiac, uzavrie novú zmluvu o ubytovaní s platbou 100,00 €/mes.