Eva Ferenczová
Tel.: +421 917 914 768
E-mail: eva.ferenczova@tuke.sk
Prevádzky: ŠJ Jedlíkova 7, ZJ Vysokoškolská 4, Bistro Urbánkova, Bistro L9, Bagetéria

Mgr. Anna Hegedüšová
Tel.: +421 905 177 850
E-mail: anna.hegedusova@tuke.sk
Prevádzky: ŠJ Němcovej 1, Bistro Němcovej 32, Bistro ZP, Libresso, Technicom