FAQ

Časté otázky a odpovede

Ubytovanie

Počas akademického roku 2024/25 sa plánuje s komplexnou rekonštrukciou blokov A a B na ŠD Jedlíkova 9. Táto skutočnosť má za následok, že v tomto akademickom roku bude pomerne vyšší počet zamietnutých žiadostí. Táto skutočnosť sa prejaví nie len pri študentoch vyšších ročníkov , ale aj pri budúcich prvákoch.

V takom prípade oslovíme študentov z poradovníka a voľnú kapacitu im ponúkneme.

Či a do akej miery zasiahne rekonštrukcia akademický rok 2025/26 budeme všetkých študentov informovať v IS MAIS, na našej webovej stránke sdaj.tuke.sk a rovnako prostredníctvom jednotlivých študentských rád v priebehu akademického roka 2024/25, najneskôr však do 05/25.

Nie, univerzita v súčasnosti nespolupracuje s iným súkromným ubytovacím zariadením, nakoľko súkromné zariadenia často požadujú 100% obsadenosť počas plných 10 mesiacov trvania zmluvy a túto podmienku univerzita garantovať nevie. Študenti však takéto zariadenia môžu kontaktovať sami.    

Rebríčky nám vyhodnocuje systém a vstupuje do neho niekoľko parametrov, ktoré sú uvedené v Kritériách pre ubytovanie študentov v ŠD TUKE. Pre každú fakultu je to iné číslo, dokonca v niektorých prípadoch je rozhodujúce aj pohlavie, nakoľko na niektorých internátoch máme spoločné sociálne zariadenia a tam musíme dbať na hygienu a citlivosť dodržiavania súkromia.

Nie. Tak ako neexistuje právny nárok na ubytovanie počas štúdia na univerzite, tak neexistuje nárok na ubytovanie počas leta, pokiaľ ste mali ubytovanie počas semestra. Zmluva o ubytovaní končí koncom mesiaca jún a vysťahovať sa je potrebné posledný pracovný deň v mesiaci jún, pokiaľ Vám nebolo pridelené ubytovanie počas leta. Počas leta vykonávame generálne čistenie priestorov a izieb študentského domova. Rovnako prebieha dezinfekcia a dezinsekcia. Na základe skúseností z minulosti sme zistili, že tieto práce nie je možné vykonať v postačujúcej kvalite, pokiaľ počas leta necháme obsadenú väčšiu časť ubytovacej kapacity. Je potrebné to striktne regulovať.

Touto právomocou sú poverení vedúci internátov, pretože oni zodpovedajú za pripravenosť izieb a študentských domovov ako takých pre nasledujúci akademický rok.

Stravovanie

V prípade potreby budú otázky a odpovede vypracované v spolupráci so študentskými radami a stravovacou komisiou.