FAQ

Časté otázky a odpovede

Ubytovanie

Stravovanie

V prípade potreby budú otázky a odpovede vypracované v spolupráci so študentskými radami a stravovacou komisiou.