Kontakt

TUKE Coffee, Němcovej 5, 040 01 Košice
Ing. Aneta Jurik
Vedúca úseku stravovacích služieb
Němcovej 1, 040 01  Košice
Tel.č. : +421 917 751 407
Email: aneta.jurik@tuke.sk

Charakteristika

Našim zákazníkom sú k dispozícii kaviarenské a cukrárenské služby s obsluhou v priestore na prízemí UVP TECHNICOM.
Ponúkame teplé a studené nápoje, zákusky, slané a sladké pečivo.
Stoličková kapacita: 48 miest na sedenie.

Ostatné služby

Poskytovanie občerstvenia na akcie /rauty/.

Otváracie hodinyPondelok – Piatok
Coffee8:00 – 16:00