Riaditeľ

Ing. Marek Dufala, PhD.

Kancelária riaditeľa

Božena Dopiráková

Vedúca úseku stravovacích služieb

Ing. Aneta Jurik

Vedúca ekonomického úseku

Ing. Marianna Miškovičová

Vedúci úseku správy a údržby

Ing. Erik Šolc

Správca kreditu

Ing. Aneta Jurik

Referát personálnej práce

Mgr. Martina Breinerová

Referát BOZP

Ing. Bohumil Vahalec

Kúltúrno spoločenské centrum

Ing. Jana Janovová