Kontakt

Zamestnanecká jedáleň
ZJ Vysokoškolská 4, Košice
Prevádzkarka: Oľga Petrová
Mobil: +421 917 911 597
Email: olga.petrova@tuke.sk

Charakteristika

Výdajňa je pre zamestnancov TUKE stravovanie je zbezbečené jediným spôsobom, cez objednávkový systém TUKE  / https://jedalen.tuke.sk/login / deň vopred do 13:00, respektíve v daný deň do 8:00 s možnosťou výberu, len Menu 1.

Stoličková kapacita : 160

Otváracie hodiny Pondelok – Piatok
Obedy 11.30 – 14:00