Kontakt

Zamestnanecká jedáleň
ZJ Vysokoškolská 4, Košice
Prevádzkarka: Oľga Petrová
Mobil: +421 917 911 597
Email: olga.petrova@tuke.sk

Charakteristika

Je jedálňou s obsluhou pre pedagogických i nepedagogických pracovníkov TUKE. Systém stravovania je objednávkový s použitím kreditných kariet s možnosťou objednávať jedlá prostredníctvom internetu i výberom minútiek bez objednania.Stoličková kapacita: 180. Povolený počet vydaných teplých jedál: 400

Otváracie hodinyPočas semestraMimo semestra
Pondelok – Štvrtok         – – –         – – –
Piatok         – – –         – – –
Raňajky         – – –         – – –
Obedy11.45 – 14.0011.30 – 14.00

Ostatné služby

  • zabezpečovanie akcií v priestoroch jedálne
  • poskytnutie obedov pre štátnicové komisie, súkromné obedy