Naša ponuka

Klubová zábava študentov – Bar
Káva, Pivo a miešané drinky
Alko a nealko nápoje
Možnosť rezervácie akcie
Vstup aj bez rezervácie

Charakteristika

Po vzniku „Véčka“ v Bratislave r 1965  vzniklo v 70 rokoch aj  Véčko v Košiciach, ktoré bolo v OC Merkúr.
V Košiciach postupne vznikali ďalšie vysokoškolské kluby:  I – klub / pre medikov a právnikov/ pri internátoch na Medickej ul., T – klub /pre technikov/ na ul. Ferka Urbánka, E –klub /pre ekonómov/ pri Dome umenia a F klub / pre veterinárov/ na Podhradovej.

Vysokoškolské kluby boli centrom zábavy pre študentov.
Organizovali tu koncerty, diskotéky a svoje miesto si tu našli začínajúce kapely a amatérske divadlá.

Aj náš V – klub prešiel veľkou zmenou  – po vzniku vysokoškolského mestečka a  vybudovaní Kultúrno – spoločenského centra na Jedlíkovej 7 sa presťahoval a tu pôsobí už takmer 30 rokov.

Ako jediný vysokoškolský klub ponúka svoju činnosť
nepretržite už skoro 50 rokov,  neporušil zásadu, že o Vašu spokojnosť sa postará študentský personál.

Ponúkame príjemné prostredie s kapacitou 100
miest.

Otváracie hodiny, akcie, novinky sledujte na FB stránke.

Kontakt

KSC Jedlíkova 7, 040 11, Košice
Vedúca: Ing. Janovová Jana
T: +421 602 58 47
M: +421 917 911 631
Email: veckoklub@gmail.com
FB: Vysokoškolský klub (V-klub)