12.01.2017 Študentské jedálne: Po schválení vedenia TUKE sa od 1.1.2017 mení výška stravnej jednotky pre zamestnancov z 3,30 € na 3,50 €. VIAC

07.12.2016 ŠD Budovateľská 13, PO: Platba za ubytovanie za december 2016, január, február 2017 musí byť na účte Technickej univerzity do 15.12.2016 (poplatok za omeškanú platbu je 0,50 €/deň) IBAN: SK97 8180 0000 0070 0008 4912 BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX V príkaze na úhradu je nutné uviesť variabilný symbol, ktorý Vám bol pridelený a špecifický symbol 1517.

05.12.2016 ŠD Jedlíkova 5, KE: Dňa 7.12.2016 bude v ŠD Jedlíkova 5 v čase od 7.30 hod. až do odstránenia závady uzavretý prívod teplej vody.

02.12.2016 Študentské domovy: Dňa 8.12.2016 budú úradné hodiny na všetkých ubytovacích oddeleniach ŠD z prevádzkových dôvodov len do 12.00 hod.

29.11.2016 ŠD Němcovej 1, KE: Oznamujeme študentom, že od 1.12.2016 bude z dôvodu rekonštrukcie práčovne prebiehať výmena posteľného prádla v miestnosti B 057 v dňoch: Utorok 7:00 – 9:00 hod. a Štvrtok 12:00 – 14:30 hod.

28.11.2016 ŠJ Jedlíková 7 , KE: Oznamujeme, že od 29.11.2016 do 1.12.2016 v ŠJ Jedlíkova 7 - výdaj stravy do 15.00 h z prevádzkových dôvodov.

28.11.2016 Študentské jedálne: Plán otvorenia stravovacích prevádzok počas vianočných sviatkov. VIAC

28.11.2016 ŠD Němcovej 1, KE: Oznamujeme študentkám bývajúcim na C-bloku v zrekonštruovaných izbách (006,007,106,107,206,207,306,307), že v dňoch cca 28.-29.11.2016 sa uskutoční montáž skriniek v kuchynkách. Z tohto dôvodu Vás žiadame o uvoľnenie priestoru.

ZOBRAZIŤ STARŠIE OZNAMY

Študentské domovy Technickej univerzity v Košiciach

Študentské jedálne Technickej univerzity v Košiciach