Úvod

Vážení priatelia,

touto cestou Vám chceme umožniť bližšie spoznať študentské domovy Technickej univerzity – ŠD TU, ktoré sú druhým domovom pre takmer 5000 študentov študujúcich na 9 fakultách Technickej univerzity v Košiciach.

  • Hlavným poslaním ŠD TUKE zo zákona je zabezpečovať ubytovanie a stravovanie pre študentov Technickej univerzity v Košiciach a v Prešove.
  • Študentské domovy TUKE v súčasnosti v rámci študentských domovov ostatných vysokých škôl dosiahli potešujúce výsledky, len vďaka dôrazu na kvalitu a komplexnosť poskytovaných služieb.
  • Akademickú pôdu tvoria budovy uzatvorené priestory a pozemky študentských domovov.
  • O celkový chod internátov a jedální sa v súčasnosti stará 218 zamestnancov.

Sme si vedomí toho, že napredovať s dobou môžeme len vďaka bezprostrednej spolupráci s vedením univerzity, fakultami a študentmi. Snažíme sa realizovať nové myšlienky a nápady, ktoré ako ďalej prezentujeme sú doplnkovým zdrojom pre zvyšovanie celkovej úrovne ŠD.