11.12.2017 Bistro Bagetéria

Bistro Bagetéria bude v dňoch 21.12. - 22.12.2017 

z dôvodu inventúry a dovolenky zatvorené.

Súbor1 na stiahnutie   

05.12.2017 Študentské jedálne TUKE

Uzatvorenie stravovacích prevádzok TUKE počas sviatkov 2017/2018.

Súbor1 na stiahnutie   

04.12.2017 Študentské domovy a jedálne TUKE

Vážené kolegyne, kolegovia a odberatelia tepla TUKE,

oznamujeme Vám, že dňa 05.12.2017 (utorok) bude v čase 06.30 hod. až 14.00 hod. /resp. ukončenia opráv/ z dôvodu opravy havárie na HV prívode prerušená dodávka tepla - UK a teplej úžitkovej vody z OST 16045, 1608, 1609 a 1610 do následovných objektov TUKE: 

-P.Komenského 8, 13, 15, 19, Univerzitná knižnica, Nemcovej 1, Nemcovej 3 /UVT/, Nemcovej 5 /Technicom/, Nemcovej 9 /Združené posluchárne/, Vysokoškolská 2 a 4, Urbánkova 2 a 4

-kuchyne a bufety: ŠDaJ Nemcovej 1, Technicom, Libresso ZP, Vysokoškolska 2, Urbánkova 2

Upozorňujeme na kontrolu uzavretia výtokov TUV. 

Nábeh po odstávke zabezpečia pracovníci OE TUKE. 

Podľa potreby a v prípade zistenia závady UK a TUV kontaktujte p.Vaško kl. 4332 /0915945582/, p.Hrabovský kl. 2757 /0907825150/, Ing. Polák kl. 2822 /0918882341/


RTU, OHSaE, oddelenie energetiky 


01.12.2017 ŠJ Jedlíkova 7

V Študentskej jedálni Jedlíkova 7 od 4.12.2017 do 11.12.2017 výdaj stravy od 11,00 h do 15,00 h.

Súbor1 na stiahnutie   

30.11.2017 ŠD Budovateľská 13 a 31

Upozornenie pre študentov ubytovaných v ŠD B13 a B31 Prešov.

Platby za ubytovanie ...

Súbor1 na stiahnutie   

20.11.2017 ŠD Němcovej 1

Oznam o platbe ŠD BN1

Študenti môžu začať platiť bytné 

za mesiace 11/2017 - 1. - 2./2018: 

viď príloha


Súbor1 na stiahnutie   

26.10.2017 Študentské domovy

Vzhľadom na ciele kvality poskytovaných služieb sme pripravili verejný prieskum pre akademický rok 2017/2018. Zohľadňuje komplexný súbor ukazovateľov kvality, ktoré môžu byť použité na usmernenie organizácie pre zlepšenie riadenia.

Chcem sa zapojiť sa do prieskumu >>>

04.10.2017 ŠD Budovateľská 13 a 31

Všeobecné nariadenia pre používateľov kuchyniek.

Súbor1 na stiahnutie   

04.10.2017 ŠD Budovateľská 31

Z dôvodu prekládky plynovodu za ŠD Budovateľská 31 Vám oznamujeme, 

že prepojenie na nový plynovod, pracovníkmi SPP a s tým spojená odstávka plynu a a teplej vody bude 

dňa 7.10.2017 od 8.00 h do 15.00 h.

Súbor1 na stiahnutie   

04.10.2017 Bistro Němcovej 32

Vážení zamestnanci, doktorandi a študenti,

Prevádzka BN32 je z dôvodu nemoci pracovníkov až do odvolania zatvorená.

Možnosť využitia jedální, ktoré sú v prevádzke: Bistro ZP, Vysokoškolská, FU2, Bufet Letná alebo 

navštívte novootvorenú Pizzériu + kaviareň v UVP Technikom.

Vstup z Parku Komenského

                                                                              

Súbor1 na stiahnutie   

ZOBRAZIŤ STARŠIE OZNAMY

Študentské domovy Technickej univerzity v Košiciach

Študentské jedálne Technickej univerzity v Košiciach