22.05.2018 Študentské domovy a jedálne TUKE

Rebríček ubytovania študentov TUKE vyšších ročníkov na akad. rok 2018/2019

Oznam

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 25. mája 2018 sa začne uplatňovať Nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

Na základe týchto zmien o pridelení ubytovania v ŠDaJ nebudú publikované dňa 20. 05. v príslušnom ak. roku na stránke ŠDaJ TUKE v časti informácie (http://www.sdaj.tuke.sk/informacie.html).

Uchádzač, ktorý  podal žiadosť o ubytovanie v ŠDaJ na ak. rok 2018/2019 si informáciu o pridelení ubytovania môže pozrieť v IS MAIS v časti „Ubytovanie“. Ubytovanie je pridelené, ak je žiadosť v stave „AKCEPTOVANÁ“.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ŠDaJ  TUKE

Súbor1 na stiahnutie   

15.05.2018 ŠD Němcovej 1

Oznam pre končiacich študentov Bc., Ing. a Phd.

Absolventi, ktorí majú záujem o ubytovanie v ŠD aj po ukončení štúdia počas letných mesiacov, dostavte sa na ubytovacie oddelenie k uzavretiu zmluvy o dlhodobom ubytovaní s platbou 100 eúr za kalendárny mesiac.

Súbor1 na stiahnutie   

15.05.2018 ŠD Němcovej 1

Študent, ktorý chce predčasne ukončiť ubytovanie k 31.05.2018, tak je povinný uhradiť sankciu za mesiac jún - zmluva o ubytovaní bod č.2.

Súbor1 na stiahnutie   

15.05.2018 ŠD Němcovej 1

Oznamujeme všetkým študentom, že predbežné rebríčky ubytovania na AR 2018/2018 sú vyvesené na nástenke pri dverách na ubytovacie oddelenie, reklamácie sa prijímajú od 15.05.2018 do 18.05.2018.

Súbor1 na stiahnutie   

14.05.2018 Bistro Ferka Urbánka

Oznamujeme stravníkom, že prevádzka dňa 14.5.2018 bude z technických príčin zatvorená.

10.05.2018 ŠD Budovateľská 13 a 31

Oznamujeme študentom, že ubytovacie oddelenie na Budovateľskej 13 a 31 v Prešove bude v piatok 11.5.2018 z dôvodu účasti na školení otvorené od 12.00 hod

Súbor1 na stiahnutie   

27.04.2018 Libresso

Vážení zákazníci, 

v prevádzke Libresso bude zmena - sanitačný deň bol z dôvodu akcií zmenený na 30.4.2018.

Využijte služby v blízkych zariadeniach:

ŠJ Němcovej 1, Bistro Němcovej 32, Bistro Letná.

Ďakujeme za pochopenie.

Súbor1 na stiahnutie   

19.04.2018 ŠD Jedlíkova 9

Revitalizácia parkoviska.

Upozorňujem ubytovaných v ŠD Jedlíkova č.9, ktorí parkujú svoje autá pred hlavným vchodom do budovy ŠD - vedľa SHERIF pubu, že toto parkovisko nebude k dispozícií, a to od stredy 25.apríla 2018 od 06.00 hod. z dôvodu revitalizácie parkoviska. Ukončenie prác - revitalizácie sa predpokladá do cca 25.mája 2018.

V prípade, ak bude Vaše auto prekážať pri revitalizačných prácach, budeme nútení ho dať odtiahnúť na Vaše náklady.

Súbor1 na stiahnutie   

13.04.2018 ŠD Ferka Urbánka

Oznamujeme stravníkom, že dňa 24.4.2018 bude prevádzka zatvorená z dôvodu sanitačného dňa.

09.04.2018 ŠJ Jedlíkova 7 a ZJ Vysokoškolská

V zmysle spolupráce medzi univerzitami, partneri - ŠDaJ TUKE a KaM Univerzity Karlovej Praha v dňoch 10.4.-12.4.2018 organizujú v ŠJ Jedlíkova + ZJ Vysokoškolská Dni českej kuchyne na TUKE.

Súbor1 na stiahnutie   

ZOBRAZIŤ STARŠIE OZNAMY

Študentské domovy Technickej univerzity v Košiciach

Študentské jedálne Technickej univerzity v Košiciach