12.06.2018 Zmena stravnej jednotky pre zamestnancov TUKE

Po schválení vedenia TUKE sa od 01.07.2018 mení výška stravnej jednostky pre zamestnancov na 3,60 eúr.

Súbor1 na stiahnutie   

12.06.2018 ŠD Němcovej 1 a Urbánkova 2

Na základe TEKO a.s. oznamujeme obmedzenie dodávky TUV v objektoch ŠD Němcovej 1 a ŠD Urbánkova 2

v dňoch 12. - 14.06.2018.

Súbor1 na stiahnutie   

12.06.2018 Pizzéria a kaviareň Technicom

Dňa 15.06.2018 bude v prevádzke Pizzéria - Technicom SANITAČNÝ DEŇ.

Od 13.06.2018 do 19.06.2018 bude prevádzka zo zdravotných dôvodov v obmedzenom režime.

V letných mesiacoch využite stravovacie služby v iných zariadeniach, 

v zmysle harmonogramu na web stránke.

Po dovolenkovom období bude prevádzka otvorená od 27.08.2018.

Súbor1 na stiahnutie   

05.06.2018 Študentské domovy TUKE

Oznamujeme študentom obytovaným v ŠD TUKE, že dňa 08.06.2018 budú ubytovacie oddelenia z technických príčin zatvorené.

Súbor1 na stiahnutie   

05.06.2018 Študentské domovy

Platba za ubytovanie cez VIAMO

Oznamujeme študentom ubytovaným v ŠD TUKE, že na úhradu poplatku za ubytovanie v ŠD môžu využiť aj mobilnú aplikáciu VIAMO. Po úhrade nám príde okamžitá notifikácia o platbe, čím urýchlime proces zaevidovania platby. Viac informcií v prílohe.


Platba za ubytovanie cez VIAMO   

30.05.2018 ŠJ Vysokoškolska 4

Vážení stravníci,

v areáli univerzity poskytujú ŠDaJ teplé jedlo v 6-tich jedálňach.

Na základe malého záujmu a dlhodobého prieskumu sa ponechala na objednávkový systém len jedna jedáleň na Vysokoškolskej ulici. 

Všetky ostatné poskytujú voľný výber skladaných jedál. 

Do výdajne na Vysokoškolskej sa dováža len obmedzené množstvo voľných jedál z menu + je k dispozícií stála ponuka vypražaného syra. 

Prosíme ctených zákazníkov, aby rešpektovali skutočnosť, že dovážame len obmedzené množstvo. V zmysle hygienických predpisov nám nesmú ostať jedlá po 3 hod. od ukončenia výroby. Keď jedlá ostanú vzniká finančná strata. 

Ďakujem za pochopenie. 

Súbor1 na stiahnutie   

30.05.2018 ŠD Němcovej 1, Urbánkova 2, Rampová 7

Ubytovacie oddelenia ŠD Němcovej 1, ŠD Urbánkova 2 a ŠD Rampová 7 budú v utorok 29.05.2018 od 12.30 hod. ZATVORENÉ z dôvodu školenia zamestnancov.

Za porozumenie ďakujeme.

MVDr. Eva Fedorová 

vedúca ŠD

V Košiciach, 28.05.2018


Súbor1 na stiahnutie   

28.05.2018 ŠD Budovateľská 13 a 31

Oznamujeme, že utorok 29.5.2018 ubytovacie oddelenie v Prešove, Budovateľská 13 a 31, z dôvodu účasti na školení otvorené do 12.00 hod.

Súbor1 na stiahnutie   

22.05.2018 Študentské domovy a jedálne TUKE

Rebríček ubytovania študentov TUKE vyšších ročníkov na akad. rok 2018/2019

Oznam

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 25. mája 2018 sa začne uplatňovať Nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

Na základe týchto zmien o pridelení ubytovania v ŠDaJ nebudú publikované dňa 20. 05. v príslušnom ak. roku na stránke ŠDaJ TUKE v časti informácie (http://www.sdaj.tuke.sk/informacie.html).

Uchádzač, ktorý  podal žiadosť o ubytovanie v ŠDaJ na ak. rok 2018/2019 si informáciu o pridelení ubytovania môže pozrieť v IS MAIS v časti „Ubytovanie“. Ubytovanie je pridelené, ak je žiadosť v stave „AKCEPTOVANÁ“.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ŠDaJ  TUKE

Súbor1 na stiahnutie   

15.05.2018 ŠD Němcovej 1

Oznamujeme všetkým študentom, že predbežné rebríčky ubytovania na AR 2018/2018 sú vyvesené na nástenke pri dverách na ubytovacie oddelenie, reklamácie sa prijímajú od 15.05.2018 do 18.05.2018.

Súbor1 na stiahnutie   

ZOBRAZIŤ STARŠIE OZNAMY

Študentské domovy Technickej univerzity v Košiciach

Študentské jedálne Technickej univerzity v Košiciach